Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dhr. Trouw, Koen

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Fides Engineering

  Contact op het instituut:
  GSM: +32-(0)472-27 98 72
  E-mail:
 

Vorige instituten (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer

 • Functie: Projectingenieur-coördinator cluster Kust en Estuariene systemen
  Periode: Tot 9th Jul 2010

 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer


Projecten (18)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische Kustzone
 • Climate Resilient Coast
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
 • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
 • Milieu effect rapport offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen : bepalen van fluxen om netto sedimentatie in de haven te bepalen bij spring- en doodtij
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development
 • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde
 • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering : opmaak van een handleiding voor het modelleren van kustsuppleties met behulp van eenlijnsmodellen
 • Uitwerken van een mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder te Nieuwpoort (Lombardsijde), met aandacht voor zeewering en waterbeheer
 • Voorstudie van de mogelijkheden om het getij toe te laten in een deel van de achterhaven van Zeebrugge door de afbraak van de Visart-sluis

Publicaties (72)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen
 • Altomare, C.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; Trouw, K. (2014). Characterization of wave impacts on curve faced storm return walls within a stilling wave basin concept, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-12], meer
 • Peer reviewed article Claeys, S.; Dumon, G.; Lanckneus, J.; Trouw, K. (2001). Mobile turbidity measurement as a tool for determining future volumes of dredged material in access channels to estuarine ports. Terra et Aqua 84: 8-16, meer
 • Claus, E.; Platz, H.; Viehhauser, M.; McCue, J.; Trouw, K.; De Kezel, B. (2006). Coastal water management: towards a new spatial agenda for the North Sea region. Interreg IIIB North Sea Programme Secretariat: Viborg. 115 pp.
 • Couderé, K.; Bluekens, K.; Catteeuw, I.; Trouw, K. (2009). Plan-MER voor het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan: kennisgeving. Versie 06. Resource Analysis: [s.l.]. XX, 225 + bijlagen pp., meer
 • Couderé, K.; Martens, C.; Trouw, K.; Darras, I. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Water. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 113, bijlages pp.
 • De Roo, S.; Trouw, K.; Ruiz Parrado, I.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Het Hydraulisch randvoorwaardenboek (2014). Versie 4.0. WL Rapporten, 14_014. Waterbouwkundig Laboratorium/Fides Engineering: Antwerpen. IV, 49 pp., meer
 • De Wolf, P.; Verwaest, T.; Gysens, S.; Trouw, K.; Martens, C.; De Rouck, J. (2007). Beach nourishment at Ostend, Belgium: design and monitoring, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4179-4191. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812709554_0351, meer
 • De Wolf, P.; Trouw, K.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.; Verwaest, T.; Ballieu, D. (2012). Protection against flooding of the harbour of Ostend (Belgium) by the construction of storm walls, in: PIANC-COPEDEC VIII: Proceedings of the Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012. pp. 223-234, meer
 • De Wolf, P.; Trouw, K.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.; Verwaest, T.; Ballieu, D. (2012). Protection against flooding of the harbour of Ostend (Belgium) by the construction of flood walls, in: PIANC-COPEDEC VIII: Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012: Book of abstracts. pp. 42-43, meer
 • Doorme, S.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Verelst, K. (2009). Determination of the wave climate for the Belgian coastal waters, in: 1st international SWAN workshop, TUD, Delft (NL), 8-10 June 2009. pp. [1], meer
 • Gysens, S.; Willems, M.; De Rouck, J.; Trouw, K.; Bolle, A. (2011). Integrated coastal and maritime plan for Oostende: Design of soft and hard coastal protection measures during the EIA procedures, in: The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of abstracts. pp. Paper No. 141, meer
 • Gysens, S.; De Rouck, J.; Trouw, K.; Bolle, A.; Willems, M. (2011). Integrated coastal and maritime plan for Oostende: Design of soft and hard coastal protection measures during the EIA procedures, in: (2010). The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Peer reviewed article Haerens, P.; Bolle, A.; Trouw, K.; Houthuys, R. (2012). Definition of storm thresholds for significant morphological change of the sandy beaches along the Belgian coastline. Geomorphology (Amst.) 143-144: 104-117. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.09.015
 • Hassan, W.; Willems, M.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Gysens, S. (2012). Wave conditions inside Oostende harbour during extreme storms, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Houthuys, R.; Mertens, T.; Geldhof, A.; Trouw, K. (2012). Long-term autonomous morphological trends of the Belgian shore, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 191-193
 • Houthuys, R.; Trouw, K.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Evaluation of a shoreface nourishment in De Haan: analysis of 20 years of data. Version 4.0. WL Rapporten, 00_128. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 31 + 49 p. appendices pp., meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: hindcast of the morphological impact of the 5-6 December 2013 storm using XBeach. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 36 + 65 p. appendices pp., meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; De Maerschalck, B.; Suzuki, T. (2015). The effect of wave directional spreading in morphological models: hindcast of the impact of the Saint Nicholas storm on the Belgian coast, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 69, meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; Suzuki, T. (2015). The effect of wave directional spreading in morphological models: Hindcast of the impact of the Saint Nicholas storm on the Belgian coast [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Martens, C.; Verwaest, T.; Spanhoff, R.; Skou, A.; Trouw, K.; De Wolf, P.; Gysens, S. (2007). Lifetime estimation of beach nourishments in Belgium: a practical guide for the use of one-line models and comparison with the Dutch practices, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4231-4243. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812709554_0355, meer
 • Mertens, T.; De Wolf, P.; Verwaest, T.; Trouw, K.; De Nocker, L.; Coudere, K. (2009). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4017-4028
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 105-111, meer
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Studiedag mariene aggregaatextractie: noden, richtlijnen en toekomstperspectieven, 17 oktober 2011 - Bredene [CD-ROM]. pp. 105-111, meer
 • Mertens, T.; Verwaest, T.; Delgado, R.; Trouw, K.; De Nocker, L. (2011). Coastal management and disaster planning on the basis of flood risk calculations, in: The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Mertens, T.; Verwaest, T.; Delgado, R.; Trouw, K.; De Nocker, L. (2011). Coastal management and disaster planning on the basis of flood risk calculations, in: (2010). The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of papers. pp. [1-8], meer
 • Smits, J.; Sas, M.; Trouw, K.; Vincke, J.; Vanhaecke, P.; Callebaut, K. (2001). Studie in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn-gebieden langs de Beneden-Zeeschelde. Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. IMDC: Antwerpen. 165 en bijlagen pp., meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; van der Meer, J.W.; Van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2011). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: CSt2011 Organizing Committee (Ed.) International Conference on Coastal Structures 2011, September 5-9, 2011, Yokohama, Japan: book of abstracts. pp. 49-50, meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; Van der Meer, J.; van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2013). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 179-190
 • Sterckx, S.; Knaeps, E.; Bollen, M.; Trouw, K.; Houthuys, R. (2006). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES), in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 129-132, meer
 • Peer reviewed article Sterckx, S.; Knaeps, E.; Bollen, M.; Trouw, K.; Houthuys, R. (2007). Retrieval of suspended sediment from advanced hyperspectral sensor data in the Scheldt estuary at different stages in the tidal cycle. Mar. Geod. 30(1-2): 97-108. https://dx.doi.org/10.1080/01490410701296341
 • Suzuki, T.; Verwaest, T.; Hassan, W.; Veale, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Troch, P.; Zijlema, M. (2011). The applicability of SWASH model for wave transformation and wave overtopping: A case study for the Flemish coast, in: Hogge, M. et al. (Ed.) Proceedings of the 5th International Conference on Advanced COmputational Methods in ENgineering (ACOMEN 2011), 14-17 November 2011, Liège, Belgium. pp. [1-11], meer
 • Suzuki, T.; Verwaest, T.; Veale, W.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2012). A numerical study on the effect of beach nourishment on wave overtopping in shallow foreshores, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-13], meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2014). Directional spreading effect on wave transformation and wave overtopping in a shallow foreshore [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2014). Two-dimensional wave overtopping calculation over a dike in shallow foreshore by swash, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-12], meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Altomare, C.; Veale, W.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Troch, P.; Zijlema, M. (2017). Efficient and robust wave overtopping estimation for impermeable coastal structures in shallow foreshores using SWASH. Coast. Eng. 122: 108-123. https://hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2017.01.009, meer
 • Trouw, K. (1996). Experiments in a wave flume. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 159-162
 • Trouw, K. (1996). Experiments in a wave flume, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 159-162
 • Trouw, K. (2001). Three reasons why morphological models are only useful to extrapolate field data, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 60-61
 • Trouw, K. (2003). Extreme hydrodynamic boundary conditions near ostend. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 114: 65-78, meer
 • Trouw, K. (2012). Als een paal boven het water – van palen tot strandhoofden, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62: pp. 15-16, meer
 • Trouw, K. (2013). Sediment transport due to irregular waves. PhD Thesis. KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. ISBN 978-94-6018-717-9. xii,186 pp., meer
 • Peer reviewed article Trouw, K.; Williams, J.J.; Rose, C.P. (2000). Modelling sand resuspension by waves over a rippled bed. Est., Coast. and Shelf Sci. 50(1): 143-151. dx.doi.org/10.1006/ecss.1999.0542, meer
 • Trouw, K.; Van de Walle, B.; Martens, C.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 2. Leidraad veilige kust. versie 4.0. IMDC: Antwerpen. IV, 93 + 14 p. Annexes pp., meer
 • Trouw, K.; Martens, C.; Van de Walle, B.; Suykens, K.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 3. Toetsresultaten. IMDC: Antwerpen. VIII, 366 pp., meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Mathys, M.; Delgado, R.; Roelvink, D. (2012). Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport in the surf zone : a sensitivity study with different types of numerical models, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-12], meer
 • Trouw, K.; Mertens, T.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; De Rouck, J. (2012). Design of storm return walls for the masterplan for coastal safety: from conceptual to detailed design, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 277-278, meer
 • Trouw, K.; Komijani, H.; Maebe, S.; Vanlede, J.; Mertens, T. (2015). De zee, een wirwar van stromingen, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 12-17, meer
 • Trouw, K.; Houthuys, R.; Lanckriet, T.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Wetenschappelijke bijstand zanddynamica: inventarisatie randvoorwaarden en morfologische impact van de Sinterklaasstorm op 6 december 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 38 + 3 p. appendices pp., meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: literature and data review coastal zone Zeebrugge - Zwin. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 74 + 4 p. appendices pp., meer
 • Trouw, K.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1998). Laboratory scaling of wave induced sediment transport, in: Dronkers, J. et al. (Ed.) Physics of estuaries and coastal seas: proceedings of the 8th International Biennial Conference on physics of estuaries and coastal seas, The Hague, Netherlands 9-12 September 1996. pp. 217-224, meer
 • Van Doorslaer, K.; De Rouck, J.; Trouw, K.; van der Meer, J. (2012). Wave forces on storm walls inside harbors, small and full scale experiments, in: PIANC-COPEDEC VIII: Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012: Book of abstracts. pp. 322-323, meer
 • Van Doorslaer, K.; De Rouck, J.; Trouw, K.; van der Meer, J.; Schimmels, S. (2012). Wave forces on storm walls inside harbors, small and full scale experiments, in: PIANC-COPEDEC VIII: Proceedings of the Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012. , meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Van Quickelborne, E.; Trouw, K. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin Inlet: physical background [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 39, meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Spiesschaert, T.; Trouw, K.; Mertens, T. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 106, meer
 • Veale, W.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; Trouw, K.; Vermander, J. (2012). Wave loading on wave return walls with shallow foreshores: a case study from the Flemish coast, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 55-56, meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2013). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 113-114, meer
 • Verwaest, T.; Doorme, S.; Verelst, K.; Trouw, K. (2008). The wave climate in the Belgian coastal zone, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Proceedings. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy [CD-ROM]. pp. 1-8, meer
 • Verwaest, T.; Doorme, S.; Verelst, K.; Trouw, K. (2008). The wave climate in the Belgian coastal zone, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. pp. 32, meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.A. (2011). Hydrodynamic loading of wave return walls on top of seaside promenades, in: CSt2011 Organizing Committee (Ed.) International Conference on Coastal Structures 2011, September 5-9, 2011, Yokohama, Japan: book of abstracts. pp. 125-126, meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Veale, W.; Balens, N.; Trouw, K.; Mertens, T. (2011). Integrated design of coastal protection works for the town of Wenduine, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.A. (2011). Hydrodynamic loading of wave return walls on top of seaside promenades [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Van Doorslaer, K.; Troch, P. (2013). Hydrodynamic loading of wave return walls on top of seaside promenades, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 568-576
 • Verwaest, T.; Trouw, K. (2005). Risk assessment for Flanders - COMRISK subproject 6, in: Hofstede, J.L.A. (Ed.) COMRISK: Common Strategies to Reduce the Risk of Storm Floods in Coastal Lowlands. Die Küste, 70(Special edition): pp. 75-86
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2014). Numerical modelling of long-term morphology in the surf zone of the Belgian coast, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-9], meer
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: calibration of a Long term morphological model of the Belgian shelf. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 51 + 9 p. appendices pp., meer
 • Peer reviewed article Williams, J.J.; Bell, P.S.; Thorne, P.D.; Trouw, K.; Hardcastle, P.J.; Humphrey, J.D. (2000). Observed and predicted vertical suspended sediment concentration profiles and bedforms in oscillatory-only flow. J. Coast. Res. 16(3): 698-708, meer
 • Zimmermann, N.; Trouw, K.; Wang, L.; Mathys, M.; Delgado, R.; Verwaest, T. (2012). Longshore transport and sedimentation in a navigation channel at Blankenberge (Belgium), in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-16], meer
 • Zimmermann, N.; Wang, L.; Mathys, M.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Roelvink, J.A.; Monbaliu, J.; Bolle, A.; Toro, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: modelling tools and methodologies. Version 4.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VIII, 125 + 12 p. appendices pp., meer
 • Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Toro, F.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: evaluation of XBeach for long term cross-shore modelling. Version 3.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VI, 58 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.