Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Boey, Ingrid

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Waterbeheer, meer

 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer


Projecten (3)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Mud consolidation tests, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • Onderhoud Mike11 modellen, meer

Publicaties (16)  Top | Publicaties | Projecten 
  opsplitsen
 • Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Wateroverlast Laaklinde, Kanaal naar Charleroi: vergelijking van huidige situatie met november, 2010. Versie 2.0. WL Adviezen, 12_134. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 9 pp., meer
 • Boey, I.; Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Berekenen van zoetwaterdebieten te Nieuwpoort: periode oktober 2012 tot januari 2013. Versie 2.0. WL Adviezen, 13_011. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 12 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Boey, I.; Beullens, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). De Gavers, Provinciaal Domein: effect van een ringdijk op het overstromingsregime. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_104. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Boey, I.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: deelrapport 2. Kalibratie/Validatie van het Mike11 model. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Boey, I.; Nossent, J. (2015). Berekeningen voor een nieuwe inwatering van de getijdemolen [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 slides pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: barbierbeek. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_064. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. II, 12 pp., meer
 • Coen, L.; Boey, I.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studie. Sigma Schelde Zone 3 – GOG-GGG Schouselbroek. versie 4.0. WL Rapporten, 12_053_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • De Boeck, K.; Boey, I.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Grensoverschrijdend overstromingsmodel van de Dender: uitbreiding Dendermodel opwaarts de gewestgrens en implementatie Marke. Versie 4_0. WL Rapporten, 12_039. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 33 pp., meer
 • De Troeyer, S. (2004). Streefbeeld Dender. Waterbeheersing en transport: startnota. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Afdeling Bovenschelde: Gent. 95 + CD-ROM (tekst; bijlagen) pp., meer
 • Nossent, J.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rupelmonde: berekeningen voor nieuwe inwatering van de getijdemolen: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_155. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Thompson, S.; Boey, I.; Maeghe, K. (2003). Berekening van het risico bij overstromingen in de Dendervallei - Impact van de bodemgebruikclassificatie op het risico door vergelijking van de classificatie van een IKONOS beeld ten opzichte van de combinatie CORINE Land Cover en het Kleinschalig Bodemgebruiksbestand van Vlaanderen en Brussel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Bogaert, P.; De Temmerman, L.; De Maeyer, Ph.; Boey, I.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: gecombineerd gebruik van raster GIS en vector GIS. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 52 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; De Maerschalck, B.; Claeys, S.; Boey, I.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatie in deurnissen van puntdeuren: analyse geometrie, bathymetrie en bodemstalen. versie 4.0. WL Adviezen, 15_088_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 51 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Vereecken, H.; Boey, I.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: wasdebieten op de IJzer bij lozing ter hoogte van de Ganzenpoot. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp., meer
 • Verelst, K.; Boey, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanderkimpen, P.; Coen, L.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Een duurzame oplossing voor de stabiliteit van de spoorwegbrug over de rivier Nyemba: fase 2. Berekening van scenario’s met een doorsteek stroomopwaarts de spoorwegbrug en ontwerp van oever- en bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_006_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 10 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.