Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Wens, Freddy

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), meer

Projecten (7)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters
 • Hydrodynamica
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
 • Overzichtsmodel Schelde 1991
 • Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging

Publicaties (157)  Top | Publicaties | Projecten 
  opsplitsen
 • Buelens, J.; Wens, F.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 26 + bijlagen pp., meer
 • Buelens, J.; Jabbari, E.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: morfologisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 32 + appendices pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 1: verslag modelonderzoek. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 64 + 96 p. fig. pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 2: figuren autopilot simulaties. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 107 p. fig. pp., meer
 • Cornet, E.; Heylen, J.; Wens, F. (1996). Vernieuwing stuwen Bovenschelde. WL Rapporten, 544. Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch onderzoek. Dienst Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 + 4 p. fig. pp., meer
 • Cumps, F.; Delprat, Y.; Warnier, F.; Verstraete, W.; Hiver, J.M.; Wens, F.; Peters, J.J. [s.d.]. Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport des missions 1986: 3 septembre - 2 octobre 1986, 12 novembre - 11 décembre 1986. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 23 + appendices pp., meer
 • Cumps, F.; Vandenbergh, J.M.; Warnier, F.; Wens, F. (1989). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaire. Rapport de la mission "Hautes Eaux 1988" du 9 septembre au 15 décembre. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 44 pp., meer
 • Cumps, F.; Wens, F. (1993). Tijoverzichtsmodel van de Westerschelde: evolutie van het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 500_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + figuren pp., meer
 • De Broe, E.; Thues, G.; Wens, F. (Ed.) (2003). 13th International Harbour Congress, March 30-April 2, 2003, Antwerpen, Belgium: Proceedings. Technologisch Instituut: Antwerpen. ISBN 90-76019-20-7. 463 pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1992). Electriciteitscentrale Zeebrugge: rapport 2. Modelonderzoek voorhaven. WL Rapporten, 498_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + 109 p. bijlagen pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Wiskundig model van de Schelde: project oostwest. WL Rapporten, 440_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10, 6 tables, 63 appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Natuurreservaat Het Zwin: derde verslag. WL Rapporten, 474_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1994). Overzichtsmodel Westerschelde: bouw en ijking van het model. WL Rapporten, 500_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 6 p. tables, 57 p. figures, 31 p. appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Moreau, L.; Wens, F. (1995). Containerkaai / containerdok West: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 504. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 68 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Westerschelde: project oostwest. WL Rapporten, 531. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 3 p. tables, 139 p. Figures pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Natuurreservaat Het Zwin: vierde verslag. WL Rapporten, 474_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 19 p. Tables, 19 p. Appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1996). Milieutechnische waterbouwkundige werken. WL Rapporten, 552. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21, 8 p. Figures pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F.; Wens, F. (2007). Technical feasibility of dredging the Tonle Sap Lake for navigation: technical review of study report presented to Mekong River Commission Belgian Naviation Program Pilot Project. WL Rapporten, 765/28. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. I, 11 pp., meer
 • De Rouck, J.; Hyde, P.; Van Damme, L.; Wens, F. (1994). Basic characteristics of the HARO, a massive hollow armour unit. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 82: 5-19, meer
 • Delprat, Y.; Cumps, F.; Wens, F. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Basses Eaux 1987" du 24 juin au 30 juillet 1987. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Eelen, B.; De Laet, P.; Wens, F. (1997). Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Rapport 2: ringdijken KBR. WL Rapporten, 527_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 11 + 3 p. fig. pp., meer
 • Eelen, B.; Wens, F. (1995). Renovatie van de haven van Oostende. WL Rapporten, 464_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijlagen pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1995). Slibconsolidatie met verticale drainage. WL Rapporten, 543. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 9 p. Tables, 28 p. Figures, 5 p. Photos pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1999). Uitbouw sedimentmeetnet Scheldebekken: stand van zaken 1 oktober 1999. WL Rapporten, 613. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 13 + 19 p. Appendices pp., meer
 • Huygens, M.; De Wachter, D.; Verhoeven, R.; Himpe, J.; Buyck, S.; Wens, F.; De Putter, B.; De Wolf, P. (1995). Model simulation of the impact of underwater screens on shore protection. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 86: 32-39, meer
 • Laforce, E.; Wens, F.; Roovers, P. (1977). Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. WL Rapporten, 331_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + tables, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F.; Mostaert, F. (2000). Zuid Willemsvaart: voedingsduikers te Lozen en Bocholt. WL Rapporten, 615. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 22 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent-Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m: rapport 3. Simulatieproeven met kanaalloodsen. WL Rapporten, 515_2-3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 2: risico-analyse. WL Rapporten, 515_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 23 + 5 p. bijl., 37 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 17 p. tab., 20 p. bijlag, 54 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 146 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 3: vaarbaanplots (vervolg). WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 122 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 16 p. Tables, 22 p. Appendices, 86 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 114 p. Figures pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1980). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage hydraulique. WL Rapporten, 387_S_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques/Laboratoire Central d'Hydraulique de France: Anvers. 26 + 31 figures pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F.; Migniot, C.; Roovers, P. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport final. Synthèse. WL Rapporten, 387_S_7. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 4. Extension finale du port. WL Rapporten, 387_S_6. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + 40 figures, 2 p. photos pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 3. Période de construction de la digue GNL. WL Rapporten, 387_S_5. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 9 + 13 p. figures, 1 p. photos pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 2. Tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_4. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 35 + 62 figures, 3 p. Photos pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: complément à la note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_2bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + 29 figures pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_2. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 30 + 30 figures pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Migniot, C.; Wens, F.; Roovers, P. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: construction du modèle et tarage hydraulique. WL Rapporten, 387_S_3. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 26 + 64 figues pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 19 + 11 p. tab., 53 p. fig., 7 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 139 p. figures pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 p. tab., 40 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 11 p. tab, 33 p. fig., 4 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Haven van Oostende: rapport 1. Toegankelijkheid huidige situatie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 579_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 30 + 22 p. tab., 85 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Haven van Oostende: rapport 1. Toegankelijkheid huidige situatie: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 579_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [189] pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Rivierkundig onderzoek van het Nederlands Grensmaasproject. WL Rapporten, 542. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + 23 p. Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Stormvloedbeheersing Schelde. WL Rapporten, 440_6. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + tables, figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: impact van verdieping tussen Antwerpen en Hingene. WL Rapporten, 440_8. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 4 + tables, figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. WL Rapporten, 440_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 8 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde en Rupel: invloed "Zuidelijk eiland" te Wintam. WL Rapporten, 440_10. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 5 + appendices pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed afgraving Keetenissepolder. WL Rapporten, 440_11. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 6 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitwateringssluizen. WL Rapporten, 573. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 17 p. tab., 5 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Doelstelling AWZ 98-10 (WLH 98-3): algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen. Onderzoeksplan. WL Rapporten, 556. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 3 + 46 p. Append., 3 p. Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (2000). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. WL Rapporten, 440_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 11 + bijlagen pp., meer
 • Meersschaut, Y.; De Charleroy, D.; Verbiest, H.; Wens, F.; Van Slycken, J. (1998). Bovenschelde. Ontwerp van vistrappen en nevengeulen als vispassages voor de stuwen te Asper, Oudenaarde en Kerkhove. Deel 2: figuren. WL Rapporten, 532. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 125 p. fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; De Charleroy, D.; Verbiest, H.; Wens, F.; Van Slycken, J. (1998). Bovenschelde. Ontwerp van vistrappen en nevengeulen als vispassages voor de stuwen te Asper, Oudenaarde en Kerkhove. Deel 1: tekst en tabellen. WL Rapporten, 532. Waterbouwkundig Laboratorium/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Antwerpen. IX, 68 + 3 p. bijlag., 30 p. tab. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul zeesluis Hingene: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 482_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + figures pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek. WL Rapporten, 504_3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vii, 46 + tables, figures pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1998). Waaslandhaven - containerdok West: invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. WL Rapporten, 504_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 7 + 3 p. tab., 7 p. fig. pp., meer
 • Migniot, C.; Manoujian, S.; Wens, F.; Neyrinck, L. (1983). Erosion near harbour structures under wave and current action, How to foresee and remedy, in: 8th International Harbour Congress, Antwerp, 13-17.6.1983: preprints. pp. 1.55-1.68, meer
 • Monbaliu, J.; Verhoeven, R.; Wens, F. (2001). Hydrodynamics and sediment transport. Fundamental aspects related to sustainable management of sandy coasts: aim and scope of the research project. Versie 1.01. K.U. Leuven/Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 6 pp., meer
 • Peters, J.J.; Wens, F. (1991). Maintenance dredging in the navigation channels in the Zaïre river inner delta, in: Proceedings of the Third International conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries (COPEDEC), Mombassa, September 1991. pp. 975-988, meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Wens, F. (1999). Hydrologisch informatiecentrum: keuze software voor hydraulische en hydrologische studiemodellen. WL Rapporten, 574_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 + 13 p. Figures pp., meer
 • Van Meeuwen, P.; Wens, F.; Roovers, P. (1982). Voorhaven Zeebrugge: evolutie van de bodemerosies ten noorden van LNG-dam en Noordkade Z.O.-dam. WL Rapporten, 387_S_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 15 appendices pp., meer
 • Van Wassenhove, M.; Wens, F.; Verbist, F.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: basisrapport 2. Voorbereidende vaarproeven op model. WL Rapporten, 428_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer
 • Viaene, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D.; Wens, F.; Vandenabeele, P.; Van Slycken, J. (1999). Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor de vismigratie: rapport 2. WL Rapporten, 564_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Antwerpen. VI, 49 +30 p. Tables, 13 p. Figures, 12 p. Append. pp., meer
 • Wackenier, B.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Ringvaart rond Gent: nieuwe sluis te Evergem. Invloed scheepsbewegingen: Deel 1. Verslag onderzoek. WL Rapporten, 572_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27, 34 p. fig. pp., meer
 • Wackenier, B.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Ringvaart rond Gent: nieuwe sluis te Evergem. Invloed scheepsbewegingen: deel 2. Proefresultaten. WL Rapporten, 572_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 298 p. fig. pp., meer
 • Wens, F. (1976). Sedimenttransport in de Westerschelde. Ministerie van Openbare Werken. Algemene Directie voor Selectie en Vorming: Brussel. 26 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering bodembescherming. WL Rapporten, 400/26-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 16 + appendices pp., meer
 • Wens, F. (1987). Verslag van de werkzaamheden in het kader van de "overeenkomst voor samenwerking in de studie van de scheepsgedragingen in verband met de vaargebieden en de zeehavens": 2de kwartaal: 16.04.1987 - 15.07.1987: deel A. Experimentele opstelling ter bepaling van het maneuvreergedrag van schepen in beperkte wateren - bijlage VI. Rijksuniversiteit Gent. Dienst voor Scheepsbouwkunde: Gent. , meer
 • Wens, F. (1988). Model- en simulatieonderzoek betreffende de inplanting van een containerkade op de Schelde. Water 7(39): 54-57, meer
 • Wens, F. (1990). Vergelijkende studie beweegbare materialen. WL Rapporten, 466. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 + appendices pp., meer
 • Wens, F. (1995). Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: syntheserapport 1995. WL Rapporten, 440_5. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + tables, appendices pp., meer
 • Wens, F. (1996). New techniques in port design and construction, in: Vietportex 1996: workshop, Vietnam National Martime Bureau, Hanoi, 27 November 1996. pp. [1-1] - [1.12], meer
 • Wens, F. (1996). Session 2B: port infrastructure design, in: 11th International Harbour Congress, Antwerpen (Belgium), June 17-21, 1996: general reports. pp. 27-30, meer
 • Wens, F. (2003). De geschiedenis van de stormvloedkering te Oosterweel op het Waterbouwkundig laboratorium. WLH-tijdingen 10: 1-4
 • Wens, F. (2004). De geschiedenis van de stormvloedkering te Oosterweel op het Waterbouwkundig laboratorium, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2003. pp. 61-64
 • Wens, F.; Smets, E.; Sterling, A. (1970). Studie van de Zenne: theoretische studie van de Woluwe. WL Rapporten, 279_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 43 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Werkhavens Appelzak en Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 20 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 19 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Vlottermetingen en dwarskrachten. WL Rapporten, 300_2-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + 66 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). IJking van het model. WL Rapporten, 300_2-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Modelstudie van de voorhaven Baalhoeksluis. WL Rapporten, 303_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 38 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 49 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Nieuwe Dendermonding. WL Rapporten, 202. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 25 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder - Kruiningen. WL Rapporten, 301_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/25. Segmentschuif zijpassen, drukmetingen en krachtenberekening. WL Rapporten, 400_26-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Atwerpen. 17 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: syntheserapport september 1984. WL Rapporten, 428_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 43 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 67 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985: annexes 1 à 9. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985: annexes 10 à 19. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Cumps, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 35 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1982. Annexe 1 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(1). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 182 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1983. Annexe 2 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(2). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 349 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures specifiques, répartition du débit, nivellements, prédictions de la marée, inventaire des débits, 1982-1983. Annexe 3 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(3). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1984. Annexe 1 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 346 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2a au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIa). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 203 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2b au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIb). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 205-499 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: prediction de la marée répartition du débit 1984-1985. Annexe 3 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 138 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: krachtenmetingen. WL Rapporten, 403_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: stroommetingen. WL Rapporten, 403_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Renovatie van de haven van Oostende. WL Rapporten, 464_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; Delprat, Y.; Smets, E.; Peters, J.J. (1990). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1987: Mateba 27. WL Rapporten, 255_27. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; De Wolf, P.; Vantorre, M.; De Meyer, C.P. (1990). A hydro-meteo system for monitoring shipping traffic in narrow channels in relation with the problem of the nautical bottom in muddy areas, in: 27th International Navigation Congress, Osaka - 20/26 May 1990. Section 2. Maritime ports and seaways (for commercial, fishery and pleasure navigation: subject 1. Safety of navigation. pp. 5-12, meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Venturi - weerstandsmetingen. WL Rapporten, 492. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 4 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Meyvis, L.; Van Eerdenbrugh, C.; De Saint Aubain, G.; Pauwels, W.; Elskens, F. (1992). Liefkenshoektunnel: protection of the tunnel against damage caused by ship anchors by means of asphalt mattresses, in: 10th International Harbour Congress, Antwerpen 15-19 juni 1992: proceedings. pp. 4.1 - 4.12, meer
 • Wens, F.; De Rouck, J.; Troch, P.A.; Eelen, B. (1996). Twodimensional model testing of the Zeebrugge NW Breakwater. Infrastruct. Leefmilieu 5/96: 287-294, meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1994). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Twodimensional laboratory tests: report 1. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 12 + 4 p. Figures, 31p. Bibliography pp., meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1995). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Twodimensional laboratory tests: report 2. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 8 + figures pp., meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1996). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters: MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Final scientific report on 2D model tests. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 20 + 32 p. Figures pp., meer
 • Wens, F.; Peeters, A. (1991). Studie ter verbetering van de bevaarbaarheid van het zeevak van de Zaïrestroom. Water 10(57): 55-57, meer
 • Wens, F.; Roggeman, P. (1991). Debietbepaling watervangen. WL Rapporten, 501. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen in verband met de stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 22 + tables, appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken: invloed afsluiting Durme en oude Scheldearm te Melle. WL Rapporten, 331_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + tables pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Detailmodel havenmond Zeebrugge: onderzoek bouwfasering. WL Rapporten, 387_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22, III + 70 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Detailmodel havenmond Zeebrugge: onderzoek eindfase buitenhaven. WL Rapporten, 387_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 24 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Tunnel te Liefkenshoek. WL Rapporten, 403. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Detailmodel havenmond Zeebrugge: oriënterend erosieonderzoek. WL Rapporten, 387_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 18 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 35 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 31 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Detailmodel havenmond Zeebrugge: uitbouwfasen voorhaven 1750 G. WL Rapporten, 387_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 97 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Basisontwerp 1. WL Rapporten, 400_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + 20 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 18 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 42 p. appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Handleiding bij het gebruik van het programma M 331/1000, geinstalleerd op het HP-1000-Systeem. WL Rapporten, 331_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: sluitingsprocedures. Alternatief ontwerp. WL Rapporten, 400_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 30 p. appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering definitieve bodembescherming. WL Rapporten, 400_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 42 p. appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Strand van Oostende. WL Rapporten, 401. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Haven van Zeebrugge: studie op sedimentologisch model. Bijkomende proeven. WL Rapporten, 387_S_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + 23 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1985). Windturbines Zeebrugge: impact wateroverslag. WL Rapporten, 396_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1985). Voorhaven Zeebrugge: stabiliteitsonderzoek buitenhavendammen. WL Rapporten, 396. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 7 p. tab., 92 p. bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1990). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 481_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 37 tables, 26 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Toeristisch herstel Oostkust: jachthaven Heist West. WL Rapporten, 439_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Landfall Zeebrugge through breakwater solution: hydraulic study. WL Rapporten, 495. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 27 + 28 p. Figures pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Golfdoeken. WL Rapporten, 496. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 7 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1993). Maatregelen tegen de ontzanding van het Sint-Annastrand. WL Rapporten, 519. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 9 appendices pp., meer
 • Wens, F.; Thues, G. (1995). Feasibility study of Asan bay integrated development and lock gate construction project. Se-Kwang Korea Engineering Consultants: [s.l.]. 34 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Stabiliteitsonderzoek bufferdam. WL Rapporten, 439. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Stabiliteitsonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 438_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Golfonderzoek Wielingendok. WL Rapporten, 437. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + 120 bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Golfonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 437_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1986). Golfonderzoek Wielingendok: aanvullende proeven. WL Rapporten, 437_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1986). Containerkaai op de Schelde. WL Rapporten, 410_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1987). Stabiliteitsonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 438_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1987). Ro-ro terminal langs de Schelde. WL Rapporten, 456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1988). Vergelijkend onderzoek deklaagelementen. WL Rapporten, 438_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + appendices pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.