Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Maeghe, Koen

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; nv De Scheepvaart
  Functie: Ingenieur

 

Vorig instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  Functie: Studie-Ingenieur


Projecten (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Hydrodynamica
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan

Publicaties (60)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  opsplitsen
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. [s.d.]. Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten. Water submitted, meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer in het Albertkanaal en de Kempense kanalen tijdens periodes van watertekorten, in: (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. pp. [23-24], meer
 • Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2007). Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen, in: (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 48-54, meer
 • Bastings, S.; Jaskula, A.; Maeghe, K. (2011). Maasafvoerverdrag Vlaanderen-Nederland: 15 jaar ervaring. H2O 44(2): 28-29, meer
 • Bogaert, P.; Vanneuville, W.; Van de Weghe, N.; De Maeyer, Ph.; Maeghe, K. (2004). GIS als instrument: zijn enkel mooie plaatjes belangrijk? GEO-INFO 1(4): 158-163, meer
 • Cauwenberghs, K.; Maeghe, K. [s.d.]. Flood forecasting and early warning: state of play and needs in Flanders, in: [s.d.] EU Exchange Circle: "Flood Forecasting & Early Warning". pp. [1-21], meer
 • De Maeyer, P.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Modélisation des effets de crue dans le bassin de la Dendre, basée sur une méthodologie de crue, in: Le Geo Evenement, 4-6 mars 2003, Paris, Actes des conférences. pp. [1-7], meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2004). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 3: puntelementen. WL Rapporten, 706_07. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 51 pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Protection against flood damage replaces protection against high water levels, Dresden, October20-22, 2004 [PRESENTATION]. University of Ghent. Geography Department, cartography and GIS group/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 34 slides pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: optimaliseren van de risicomethododologie - Actualiseren van waterbeheersingsplannen. WL Rapporten, 706_9. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijksuniversiteit Gent: Antwerpen. 52 pp., meer
 • de Wit, M.; Peeters, H.; Maeghe, K. (2007). Hoogwater op de Maas: kunnen we dat niet bovenstrooms oplossen? H2O 40(14-15): 42-44, meer
 • Fournier, M.; De Bijl, J.; Demny, G.; Homann, C.; Maeghe, K.; Linsen, M. (2013). Structural protection against future water-related risks and solidarity among the Meuse countries, in: Dewals, B. et al. (Ed.) Transboundary water management in a changing climate: proceedings of the AMICE final conference, Sedan, France, 13-15 March 2013. pp. 53-58, meer
 • Hoet, I.; Vermin, A.; Delaet, L.; Mens, H.; Maeghe, K.; Danckaerts, C.; Goudriaan, J.; Langenaeker, V.; Janssen, M. (2000). Afleiden van meer Maaswater naar het Albertkanaal: milieueffectenrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maas en Albertkanaal: Brussel. 113 pp., meer
 • Laforce, E.; Maeghe, K. (1999). Verslag over de realisatie van DOELSTELLING WLH 1998-8: opmaken plan voor een Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) (voorheen Vlaams Informatiecentrum Waterbeheersing). WL Rapporten, 574. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 40 + 22 p. appendices pp., meer
 • Maeghe, K. (1999). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. WL Rapporten, 440_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 9 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K. (2000). Veiligheidsniveau Vlaanderen: een nieuwe visie op waterbeheersing, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[9], meer
 • Maeghe, K. (2001). Veiligheidsniveau Vlaanderen, algemene principes. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Maeghe, K. (2003). Het gebruik van numerieke modellen bij de bepaling van overstromingsgebieden, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-10, meer
 • Maeghe, K. (2003). Het gebruik van numerieke modellen bij de bepaling van overstromingsgebieden. Water Nieuwsbrief 11-12: 1-10, meer
 • Maeghe, K. (2003). Het gebruik van numerieke modellen bij de bepaling van overstromingsgebieden [PRESENTATIE], in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 26 slides, meer
 • Maeghe, K. (2012). Waterkrachtturbines langs het Albertkanaal [PRESENTATIE], in: Bouwen en renoveren van sluizen, terug in de actualiteit! Studiedag 20 maart 2012, Ingenieurshuis, Antwerpen. pp. 1-11 (hand-outs), meer
 • Maeghe, K. (Ed.) (2005). Jaarverslag 2004: samenwerkingsovereenkomst VMM-AWZ. WL Rapporten, 737_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 2, Appendices, Graphs, Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 1: tekst. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 42 pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". Deel 2: figuren. WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. figures pp., meer
 • Maeghe, K.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2002). Onderzoek naar de effecten van het project "Levende Grensmaas". WL Rapporten, 653. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 + figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Bepaling van de effecten van de geplande ingrepen langsheen de boven Zeeschelde ter hoogte van Wijmeers. WL Rapporten, 713_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Gemeenschappelijke Maas: overstroming ten gevolge van bresvorming in de winterdijk ter hoogte van het mijnverzakkingsgebied. WL Rapporten, 710_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 18 + bijlagen pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Hydraulische effecten van een ontpoldering van Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder langsheen de linkeroever van de Zeeschelde. WL Rapporten, 713_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Vanneuville, W. (2003). Bescherming tegen schade vervangt beveiliging tegen hoogwater. VI MATRIX 11(3): 22-24, meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Rivierkundig onderzoek van het Nederlands Grensmaasproject. WL Rapporten, 542. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + 23 p. Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Stormvloedbeheersing Schelde. WL Rapporten, 440_6. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + tables, figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: impact van verdieping tussen Antwerpen en Hingene. WL Rapporten, 440_8. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 4 + tables, figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde en Rupel: invloed "Zuidelijk eiland" te Wintam. WL Rapporten, 440_10. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 5 + appendices pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed afgraving Keetenissepolder. WL Rapporten, 440_11. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 6 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. WL Rapporten, 440_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 8 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Doelstelling AWZ 98-10 (WLH 98-3): algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen. Onderzoeksplan. WL Rapporten, 556. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 3 + 46 p. Append., 3 p. Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitwateringssluizen. WL Rapporten, 573. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 17 p. tab., 5 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (2000). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. WL Rapporten, 440_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 11 + bijlagen pp., meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Mulder, T.; Viaene, P.; Vereecken, H.; Laforce, E.; Meersschaut, Y. [s.d.]. Modellering bij de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 11, meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K. (Ed.) (2003). Watersysteemkennis VIWC: jaarverslag 2002. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): [s.l.]. 1 file pp., meer
 • Strubbe, J.; Mostaert, F.; Maeghe, K. (2005). Flood management in Flanders with special focus on navigable waterways, in: Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. pp. 1-14, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F.; Bogaert, P. (2002). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. WL Rapporten, 706_03. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 69 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2002). Waterbeheersingsplannen op basis van een risicobenadering, in: Geografie - Landmeetkunde. Vakgroep - Opleidingscommissie - Kerngroep doctoraatsopleiding 3de dag van de jonge onderzoeker, 18 december 2002. pp. 30-31, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2002). Waterbeheersingsplannen op basis van een risicobenadering, in: FLAGIS: studiedag waterbeheer en GIS, Grimbergen, 21 november 2002. pp. [1], meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). Geographical information systems used for damage and risk calculation, in: 4e doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent. pp. 94, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 2: lijninfrastructuren. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 17 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: schade ten gevolge van zout water. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Bogaert, P.; De Temmerman, L.; De Maeyer, Ph.; Boey, I.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: gecombineerd gebruik van raster GIS en vector GIS. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 52 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). The use of VHR satellite images to 'calibrate' flood risk maps, in: Dijst, M. et al. (Ed.) Framing land use dynamics: integrating knowledge on spatial dynamics in socio-economic and environmental systems for spatial planning in Western urbanised countries. International conference 16-18 April 2003, Utrecht University, The Netherlands: reviewed abstracts. pp. 184-185, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2003). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 1: slachtoffers. WL Rapporten, 706_04. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 17 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Thompson, S.; Boey, I.; Maeghe, K. (2003). Berekening van het risico bij overstromingen in de Dendervallei - Impact van de bodemgebruikclassificatie op het risico door vergelijking van de classificatie van een IKONOS beeld ten opzichte van de combinatie CORINE Land Cover en het Kleinschalig Bodemgebruiksbestand van Vlaanderen en Brussel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Model of the effects of a flood in the Dender catchment, based on a risk methodology. Bulletin of the Society of Cartography 37(2): 59-64, meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Gemeenschappelijke Maas: overstroming ten gevolge van bresvorming in de winterdijk ter hoogte van het Mijnverzakkingsgebied. Effecten van een overstromingsbres. Aanleg van een geul van de ontwateringsbres tot aan de vallei van de Genootsbeek. WL Rapporten, 710_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 32 + addendum pp., meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Numerical cartography for flood damage calculation, in: Witlox, F. et al. (Ed.) De Belgische Geografendagen: mobiliteit, maatschappij en milieu in kaart gebracht. Deel II, Gent, 9 november 2005 = Les Journées Geographiques Belges: mobilité, société et environnement en cartes. Tome II, Gand, le 9 novembre 2005. pp. 313-318, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Deschamps, M.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Spatial calculation of flood damage and risk ranking, in: Toppen, F. et al. AGILE 2005, 8th conference on geographic information science: conference proceedings [CD-ROM]. pp. 549-556, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Development of a flood risk model and applications in the management of hydrographical catchments, in: Buchroithner, Manfred F. (Ed.) Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management held in Dresden, Germany, October 20 - 22, 2004. Kartographische Bausteine: KB, 30: pp. 169-180, meer
 • Vanneuville, W.; Bogaert, P.; Maddens, R.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph. (2005). Bescherming tegen schade vervangt bescherming tegen hoogwater, in: L'information patrimoniale, une opportunité pour le monde académique: le cadastre, l'information topgrafique et l'information patrimoniale au service de la recherche scientifique, Bruxelles - 24 février 2005 = Patrimoniale informatie, een buitenkans voor de academische wereld: het kadaster, de topografische en de patrimoniale informatie in dienst van het wetenschappelijk onderzoek, Brussel - 24 februari 2005. pp. [1-6], meer
 • Verelst, K.; Maeghe, K.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Geurhinder Scheldearm Gentbrugge - Melle. WL Rapporten, 767. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + figuren, bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.