Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

De Roo, Sieglien

Instituten (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, meer
 • Institutioneel adres:
  Sint-Pietersnieuwstraat 41
  9000 Gent
  Tel.: +32-(0)9-264 32 81
  Fax: +32-(0)9-264 35 95
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust en Maritieme Toegangswegen, meer
 • Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Functie: Onderzoeker

 

Projecten (11)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • Empirical overtopping law for very shallow foreshores, meer
 • Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, meer
 • Halve Maan OST - simulatie kortkruinige golven, meer
 • Hydraulische randvoorwaarden Halve Maan, RP 1 en 10 jaar, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • Numerieke studie golfimpact kaaiplateau Oostende, meer
 • ROR kaarten kust 2019, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • Wave boundary conditions at Montgomerydok and station area in Oostende, meer
 • Wave overtopping estimation for Zeebrugge by deterministic approach, meer

Publicaties (23)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen
 • Altomare, C.; Willems, M.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; De Roo, S.; Vanneste, D. (2018). Multi-directional wave basin for shallow foreshore applications, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. [1-8], meer
 • Altomare, C.; Willems, M.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; De Roo, S.; Vanneste, D. (2018). Multi-directional wave basin for shallow foreshore applications [PRESENTATION]. Presented at Coastlab18, Santander, Spain, May 22-26, 2018. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 25 slides pp., meer
 • De Roo, S.; Van Crombrugge, W.; Troch, P.; Van Acker, J.; Maes, E. (2010). Field monitoring of ship-induced loads on (alternative) bank protections of non-tidal waterways, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. 10 pp.
 • De Roo, S.; Vanhaute, L.; Troch, P. (2012). Impact of ship waves on the sediment transport in a nature friendly bank protection, in: Murillo Munoz, R. (Ed.) River Flow 2012: Proceedings of the International Conference On Fluvial Hydraulics, San José, Costa Rica, 5-7 September 2012. pp. 1309-1316
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Kolokythas, G. K.; Zhao, G.; Verwaest, T. (2015). Numerical modelling of 2d wave transformation processes from nearshore to a shallow foreshore: comparison between the MIKE21, Swash and XBeach models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-6], meer
 • De Roo, S.; Trouw, K.; Ruiz Parrado, I.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Het Hydraulisch randvoorwaardenboek (2014). Versie 4.0. WL Rapporten, 14_014. Waterbouwkundig Laboratorium/Fides Engineering: Antwerpen. IV, 49 pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp., meer
 • De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar). Versie 4.0. WL Rapporten, 17_009_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Troch, P. (2009). Experimentele studie van het gedrag van natuurvriendelijke oeververdediging op niet tijgebonden bevaarbare waterlopen belast door scheepsgolven. Grenzeloze Schelde Nieuws 48
 • De Roo, S.; Troch, P. (2010). Response of technical-biological bank protection to ship-generated wave actions – first results, in: Dittrich, A. et al. (Ed.) Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, Braunschweig, Germany, September 08-10, 2010: River flow 2010 [CD-ROM]. pp. 1339-1345
 • De Roo, S.; Troch, P. (2010). Analysis of ship-wave loading on alternative bank protection of a non-tidal waterway : first results, in: Proceedings of the 1st European IAHR Congress, Edinburgh 2010, 4th-6th May 2010. pp. 7 pp.
 • Peer reviewed article De Roo, S.; Troch, P. (2013). Field monitoring of ship wave action on environmentally friendly bank protection in a confined waterway. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 139(6): 527-534. dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000202
 • Peer reviewed article De Roo, S.; Troch, P. (2015). Evaluation of the effectiveness of a living shoreline in a confined, non-tidal waterway subject to heavy shipping traffic. River Res. Applic. 31(8): 1028-1039. https://hdl.handle.net/10.1002/rra.2790
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2014). Directional spreading effect on wave transformation and wave overtopping in a shallow foreshore [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Kolokythas, G. K.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on wave transformation and overtopping calculation by SWASH. Version 3.0. FHR reports, 14_014_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 60 + 2 p. appendices pp., meer
 • Suzuki, T.; De Roo, S.; Altomare, C.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: updated methodologies from the report v6.0 to v10.0. Version 2.0. FHR reports, 14_014_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 29 pp., meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; De Roo, S. (Ed.) (2012). Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. Ghent University/IAHR = AIRH: Gent. ISBN 978-90-382-2008-6. 292 pp., meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; De Roo, S. (Ed.) (2012). Book of proceedings of the 4th international conference on the application of physical modelling to port and coastal protection - Coastlab12, Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. Ghent University/IAHR = AIRH: Ghent. ISBN 978-9-09-027444-7. 879 pp., meer
 • Vanneste, D.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Golfrandvoorwaarden Halve Maan, haven Oostende. Versie 4.0. WL Adviezen, 16_051_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 pp., meer
 • Vanneste, D.; Altomare, C.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 1. Numerieke studie opwaartse golfkracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Boey, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanderkimpen, P.; Coen, L.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Een duurzame oplossing voor de stabiliteit van de spoorwegbrug over de rivier Nyemba: fase 2. Berekening van scenario’s met een doorsteek stroomopwaarts de spoorwegbrug en ontwerp van oever- en bodembescherming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_006_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; Levy, Y.; De Roo, S.; Suzuki, T.; Mostaert, F. (2018). Ontwerp stormkeringen achterhaven Oostende: hydraulische randvoorwaarden. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_090_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 18 + 27 p. appendices pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.