Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

mevr. Martens, Chantal

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-222 08 22
  Fax: +32-(0)3-231 20 62
  E-mail:
 

Vorige instituten (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer


Projecten (8)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands
 • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde
 • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering : opmaak van een handleiding voor het modelleren van kustsuppleties met behulp van eenlijnsmodellen

Publicaties (42)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  ( 7 peer reviewed ) opsplitsen
 • Blommaert, N.; Roose, F.; Martens, C.; Cools, K. (2011). A comprehensive GIS approach to dredging-related studies and datasets for the Belgian coastal waters and the Scheldt estuary, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 170-173
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Da Silva, J.; van Holland, G.; Martens, C. (2013). Modelling the eddy pattern in the harbour of Zeebrugge, in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 37-42
 • Couderé, K.; Martens, C.; Trouw, K.; Darras, I. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Water. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 113, bijlages pp.
 • Courtens, W.; Martens, C.; Verbelen, D. [s.d.]. Monitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex'. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp.
 • Courtens, W.; Martens, C.; Verbelen, D. (2006). Eindrapport monitoring SBZ-V "Poldercomplex": Resultaten van het eerste jaar. INBO/Mergus: [s.l.]. 34 pp.
 • De Wolf, P.; Verwaest, T.; Gysens, S.; Trouw, K.; Martens, C.; De Rouck, J. (2007). Beach nourishment at Ostend, Belgium: design and monitoring, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4179-4191. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812709554_0351, meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Van Poucke, L.; Fettweis, M.; Cardoso, C.; Velez, C.; De Sutter, R.; Martens, C. (2015). Factors influencing top sediment layer and SPM concentration in the Zeebrugge harbor, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 30-31, meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2011). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area (southern North Sea). Mar. Pollut. Bull. 62(2): 258-269. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.11.002, meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2012). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 131-150
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Van Hoesteberghe, T.; Van Poucke, L.; Dujardin, A.; Martens, C. (2015). In situ measurements of SPM concentration to evaluate the impact of the disposal of fine grained sediments from maintenance dredging, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 163-164, meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Cardoso, C.; Dujardin, A.; Van den Eynde, D.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J.; Van Poucke, L.; Velez, C.; Martens, M. (2016). The impact of disposal of fine grained sediments from maintenance dredging works on SPM concentration and fluid mud in and outside the harbor of Zeebrugge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 52
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Cardoso, C.; Dujardin, A.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J.; Van Poucke, L.; Velez, C.; Martens, C. (2016). The impact of disposal of fine-grained sediments from maintenance dredging works on SPM concentration and fluid mud in and outside the harbor of Zeebrugge. Ocean Dynamics 66(11): 1497-1516. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-016-0996-1, meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Ides, S.; Janssens, J.; Martens, C.; Michielsen, T.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2009). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2008-2009). Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics Research/ILVO/Maritime Access Division/MUMM: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine disposal on the marine environment (licensing period 2010-2011). Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM)/Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries/Maritime Access Division/Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics R: Brussels. 85 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2014). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen. (Vergunningsperiode 01/01/2012- 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM/ILVO/Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/AMT - Afdeling Maritieme Toegang: Brussel, Oostende, Antwerpen. 20 + kaarten pp.
 • Lauwaert, B.; De Witte, B.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Martens, C.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Vanlede, J. (2016). Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). RBINS-OD Nature/ILVO/AMT - Afdeling Maritieme Toegang/AMCS/FHR: Brussels. 107 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2016). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 01/01/2012 - 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM: Oostende. 20 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J.; Winterwerp, J.C.; Ganderton, P.; Graham, G.W. (2007). Mud floc observations in the turbidity maximum zone of the Scheldt estuary during neap tides. J. Coast. Res. Spec. Issue 50: 832-836, meer
 • Martens, C. (1999). Morfo- en sedimentdynamiek van de kustnabije zone te Egmond-aan-Zee (Nederland). MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 100 pp.
 • Martens, C. (2001). Morfo- en sedimentdynamiek van de kustnabije zone te Egmond-aan-Zee (Nederland), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 7-12
 • Martens, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 4. De storm van 1953: literatuurstudie naar de gevolgen van de overstromingen voor de Belgische kust. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. II, 15 pp., meer
 • Peer reviewed article Martens, C. (2013). Three halophilous Muscidae new for Belgium (Diptera: Muscidae). Bull. Kon. Belg. Ver. Entomol. = Bull. Soc. R. Belge Entomol. 149(2): 99-102
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Hoofdrapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XVI, 168 pp., meer
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Bijlagerapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 109 pp., meer
 • Martens, C.; Verwaest, T.; Spanhoff, R.; Skou, A.; Trouw, K.; De Wolf, P.; Gysens, S. (2007). Lifetime estimation of beach nourishments in Belgium: a practical guide for the use of one-line models and comparison with the Dutch practices, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4231-4243. https://hdl.handle.net/10.1142/9789812709554_0355, meer
 • Peer reviewed article Martens, C.; Dekoninck, W.; Grootaert, P. (2011). Muscidae and Syrphidae (Diptera) collected by window-trapping at the IJzer estuary (Belgian coast). Bull. Kon. Belg. Ver. Entomol. = Bull. Soc. R. Belge Entomol. 147: 225-232
 • Martens, C.; Delgado, R.; Verhaeghe, H.; Verwaest, T.; Willems, M. (2012). Improving the nautical access to Zeebrugge harbor: a multidisciplinary study, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Peer reviewed article Martens, C.; Mortelmans, J.; Pollet, M.; Beuk, P.; Dekoninck, W.; De Blauwe, H.; Kekenbosch, R.; Peeters, K.; Vandevoorde, B.; Versigghel, J. (2013). Resultaten van een Malaisevalcampagne langs een brakke sloot in de Jeronimuspolder (Sint-Laureins, Oost-Vlaanderen, België). Bull. Kon. Belg. Ver. Entomol. = Bull. Soc. R. Belge Entomol. 149: 117-130
 • Martens, C.; Stoops, E. (2004). Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok: deelrapport 1a. Het hydrodynamisch model. Versie 2.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. IV, 93 pp., meer
 • Martens, C.; Stoops, E. (2004). Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok: deelrapport 2. Sedimentologisch en morfologisch model onderzoek. Versie 1.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 168 + bijlagen pp., meer
 • Trouw, K.; Van de Walle, B.; Martens, C.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 2. Leidraad veilige kust. versie 4.0. IMDC: Antwerpen. IV, 93 + 14 p. Annexes pp., meer
 • Trouw, K.; Martens, C.; Van de Walle, B.; Suykens, K.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 3. Toetsresultaten. IMDC: Antwerpen. VIII, 366 pp., meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Baggeren & storten, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 121-128
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Dredging and dumping, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 113-120
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Dredging and dumping, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 97-104
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Baggeren en storten, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 101-108
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Dewitte, B.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Martens, C.; Robbens, J.; Van Lancker, V. (2012). Dredged material disposal: does it substantially affect the ecosystem?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 93-94
 • Van Hoey, G.; Devriese, L.; De Witte, B.; Fettweis, M.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Vanlede, J.; Martens, C. (2016). Environmental impact assessment in line with the EU Nature Directives, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 126
 • Van Lancker, V.; Deronde, B.; De Vos, K.; Fettweis, M.; Houthuys, R.; Martens, C.; Mathys, M. (2015). Kust en zee, in: Borremans, M. (Ed.) Geologie van Vlaanderen. pp. 340-408
 • Van Lancker, V.R.M.; Lanckneus, J.; Martens, C.; Moerkerke, G. (2001). Sediment transport in the nearshore area of Egmond-aan-Zee (NL), in: Hanson, H. et al. (Ed.) Coastal Dynamics '01: Proceedings of the Fourth Conference on Coastal Dynamics, June 11-15, 2001, Lund, Sweden. pp. 520-529. https://dx.doi.org/10.1061/40566(260)53
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006). A heuristic formula for turbulence-induced flocculation of cohesive sediment. Est., Coast. and Shelf Sci. 68(1-2): 195-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.02.003, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.