Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Viaene, Peter PV

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder databeheer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 82
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Functie: Beheerder databeheer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Projecten (18)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • Dender - vernieuwen stuwen, meer
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie
 • Exploitatie meetnet, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties
 • LTV O&M Veiligheid 2007
 • Modellering van de Barbierbeek
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • Opstellen codificatie systeem, meer
 • Optimalisatie Wiski 6, meer
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer

Publicaties (11)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
A1 publicatie [show]
Boeken (2) [show]
Boek hoofdstukken (4) [show]
Abstracts (2) [show]
Rapport [show]
Overige publicatie [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.