Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [201310]
Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge
Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_43. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 pp.
Deel van: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Evolution
    Surfaces
    Topographic features > Landforms > Coastal landforms > Beaches
    ANE, België, Blankenberge [Marine Regions]; ANE, België, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]; ANE, België, De Haan, Wenduine [Marine Regions]

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust


Auteurs  Top 

Abstract
    Ter compensatie van werken ter verbetering van de kustveiligheid –uitgevoerd in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP)– dient de afdeling Kust van het MDK een toename van 30 hectare intergetijdegebied aan te duiden. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de stranden in de omgeving van de haven van Zeebrugge: door de aanwezigheid van de strekdammen van de haven is immers aan weerszijden van de haven een sedimentatietrend waar te nemen, wat in aanmerking zou kunnen komen als natuurcompensatie. Dit document presenteert de analyse van de huidige morfologische evolutie van het nat strand ten westen van Zeebrugge, meerbepaald wordt een analyse uitgevoerd op twee studiegebieden: het strand gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge en het strand tussen Wenduine en Blankenberge. De morfologische evolutie in deze gebieden wordt berekend aan de hand van de beschikbare strandopmetingen en vooroeverlodingen van de afgelopen jaren (vanaf 1997). Op basis van deze analyses mag verwacht worden dat het nat strand voor het studiegebied tussen Blankenberge en Zeebrugge de komende vijf jaar in oppervlakte zal toenemen met 11 ha, onder voorwaarde dat de huidige sedimentatietrend aanhoudt. De uitbreiding van het nat strand situeert zich bijna uitsluitend tussen de pier van Blankenberge en de westelijke strekdam van Zeebrugge (kustdelen 34 en 35). Voor het strand gelegen tussen de jachthaven en de pier van Blankenberge is geen significante trend in morfologische evolutie waar te nemen. Voor het studiegebied Wenduine-Blankenberge duiden de trends op een lichte afname van oppervlakte van het nat strand. Deze trends zijn slechts matig significant, maar laten wel toe te besluiten dat voor dit studiegebied alvast geen uitbreiding van het nat strand verwacht mag worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.