Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Optimalisatie afwatering van de IJzer: deelrapport 1. Benutting van de Dierendoncksluis als compensatie voor de toevoeging van pompen aan de Slopgatvaart
Bogman, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie afwatering van de IJzer: deelrapport 1. Benutting van de Dierendoncksluis als compensatie voor de toevoeging van pompen aan de Slopgatvaart. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_136. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 41 + 7 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoord
Author keywords
    Veurne-Ambachtgemaal; Dierendoncksluis; Slopgatpmopen

Auteurs  Top 

Abstract
    Om de waterafvoerproblemen van de polder ‘Noordwatering Veurne’ te verminderen wil de polderbeheerder in gezamenlijk overleg met W&Z bijkomende pompen plaatsen ter hoogte van de Slopgatvaart. Ter compensatie voor de daardoor veroorzaakte hogere belasting van de IJzer wordt voorgesteld om de afwaarts gelegen Dierendoncksluis te gebruiken om ook bij hoog tij water te kunnen evacueren uit het Lokanaal (via het Kanaal Duinkerke- Nieuwpoort) met het bestaande pompgemaal van het Veurne-Ambachtgemaal.

    Uit de studie blijkt dat deze aanpak de belasting op de IJzer wel kan compenseren maar dit ten koste gaat van de gravitaire uitstroom te Nieuwpoort en met een sterke stijging van de te verpompen watervolumes tot gevolg.

    Alternatieve scenario’s worden voorgesteld die nog verder uitgewerkt kunnen worden.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.