Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Zeekanaal Brussel Schelde – sluis Zemst: verslag terreinmeting vulling afwaartse kolk
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Zeekanaal Brussel Schelde – sluis Zemst: verslag terreinmeting vulling afwaartse kolk. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + 15 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Adviestekst

Trefwoorden
  Butterfly valves
  Locks (waterway)
  Measurement
Author keywords
  Hawser forces; Filling time

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeekanaal, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De sluis van Zemst gelegen op het Zeekanaal Brussel-Schelde beschikt over een set middendeuren die het mogelijk maken om bij waterschaarste met een halve kolk te verschutten. In tegenstelling tot het boven- en benedenhoofd van de sluis dewelke uitgerust zijn met een nivelleersysteem bestaande uit korte omloopriolen beschikt het middenhoofd over een nivelleersysteem met openingen in de deur. Tot september/oktober 2014 bestond dit nivelleersysteem uit 4 openingen met diameter 0.9 m. De kolk kon hiermee genivelleerd worden in ca. 45 min. Omwille van de lange nivelleertijd werd de middendeur in september/oktober 2014 vervangen door een middendeur met een performanter nivelleersysteem bestaande uit 8 openingen met diameter 1.4 m.

  Gelet op het grote verval van ca. 8.9 m, voor een nivelleersysteem met openingen in de deur, zijn vòòr de ingebruikname van de nieuwe middendeur terreinmetingen uitgevoerd. Hieruit volgde een optimalisatie van de openingswet. De middendeur werd op 25/11/2014 in gebruik werd genomen. Het inwerken van het aandrijvingssysteem van de vlinderkleppen en het wijzigen van enkele componenten in het hierop volgende jaar kan de karakteristieken van het nivelleersysteem beïnvloeden Om dit na te gaan werd op 24/09/2015 een nieuwe terreinmeting uitgevoerd. Dit advies bespreekt de verwerking en de analyse van de meetgegevens van deze nieuwe terreinmeting.

  Bij deze terreinmeting werd, analoog als bij de in 2014 uitgevoerde terreinmetingen, op 6 plaatsen in de kolk het waterpeil opgemeten. Uit deze peilmetingen zijn de nivelleerkromme, de nivelleertijd, de stijgsnelheid, het debiet en de langse waterspiegelhellingen (dewelke een maat zijn voor de kracht op de aangemeerde schepen) bepaald. Bijkomend is ook de openingswet bepaald op basis van de data van het display van de bedieningscomputer en op basis van opnames van de beweging van de assen van de vlinderkleppen.

  De nivelleertijd ten opzichte van de in 2014 uitgevoerde meting met de geoptimaliseerde openingswet is gereduceerd met ca. 36 s tot 15.3 min. Deze versnelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de snellere openingswet van de vlinderkleppen op de deur aan linkeroever. Door het sneller openen van de vlinderkleppen nemen ook de langse waterspiegelhellingen in de kolk toe.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.