Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Twentekanaal - sluis Eefde: hydraulische simulaties conceptontwerp nivelleersysteem
Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Twentekanaal - sluis Eefde: hydraulische simulaties conceptontwerp nivelleersysteem. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_074_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 + 21 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Emptying
  Filling
  Locks (Waterways)
  Simulation

Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van de "DBFM uitbreiding sluis Eefde" heeft het studiebureau SBE nv aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om aan de hand van hydraulische simulaties na te gaan of het voorliggende conceptontwerp van het nivelleersysteem voor de nieuwe sluiskolk te Eefde voldoet aan de opgelegde eisen. In het bovenhoofd van de sluiskolk bestaat het nivelleersysteem uit korte omloopriolen met woelkelder, afgesloten door rechthoekige vlinderkleppen, en in het benedenhoofd uit korte omloopriolen afgesloten door hefschuiven.

  Voor het uitvoeren van de simulaties voor nivelleren is, zoals vermeld in de eisen van de DBFM, het programma Lockfill gebruikt. De simulaties voor spuien zijn uitgevoerd met het programma LOCKSIM.

  Op basis van de uitgevoerde simulaties voor vullen van de sluiskolk via het bovenhoofd wordt besloten dat bij toepassing van een voor elk verval geoptimaliseerde openingswet kan voldaan worden aan de criteria voor nivelleertijd en aan de criteria voor langskracht op het schip. Ook voor spuien via het bovenhoofd is het mogelijk om voor de in de eisen vermelde vervallen een maximaal debiet van 25,0 m3/s te bekomen.

  Uit de simulaties voor ledigen van de sluiskolk via het benedenhoofd met 4 riolen met een breedte van 1,5 m en een hoogte van 3,0 m volgt dat de hefschuiven nog niet volledig geopend zijn op het tijdstip van einde nivelleren. Hieruit volgt dat deze rioolsectie te groot is. Om die reden is voor ledigen gekozen om de simulaties uit te voeren met 4 riolen met een breedte van 1,5 m en een hoogte van 1,0 m. Met deze configuratie kan bij toepassing van een voor elk verval geoptimaliseerde openingswet voldaan worden aan de criteria voor nivelleertijd en aan de criteria voor langskracht op het schip. Voor spuien via het benedenhoofd wordt besloten dat de beschouwde rioolsectie juist te klein is om voor alle vermelde vervallen een maximaal debiet van 25,0 m3/s te bekomen.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.