Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij
Vandenbruwaene, W.; Beullens, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + 3 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Getij
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Waterstanden
  Hydraulica en Sediment > Morfologie > Erosie/sedimentatie
  Hydraulica en Sediment > Morfologie > Habitats
  Hydraulica en Sediment > Morfologie > Sedimentbalans
  Literatuur- en desktoponderzoek
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Morfologie; Inpoldering; Verruiming; Lange termijn

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Beullens, J., meer
 • Meire, D., meer

Abstract
  De morfologische evolutie van het Schelde estuarium wordt in belangrijke mate bepaald door menselijke ingrepen. Op basis van data (topo-bathymetrieën en getijgegevens) werd nagegaan wat de invloed is van deze morfologische wijzigingen op de evolutie van het getij. In de periode van 1900 tot recent vormen inpoldering (afname in intertidaal areaal) en verruiming (toename in geuldiepte) de belangrijkste menselijke ingrepen. Verruiming zorgt er voor dat er een daling is van de (extreme) laagwaterstanden indien de geuldieptetoename voldoende groot is. Dit is het geval voor de zone Hansweert-Dendermonde (vanaf 1960), waarbij zelfs een geuldieptetoename tot 30 % wordt waargenomen in het segment Hansweert-Liefkenshoek. Daarnaast zorgt geuldieptetoename voor een toename van de celeriteit laagwater, wat op zijn beurt resulteert in een daling van de getij-asymmetrie. De invloed van inpoldering is moeilijker na te gaan op basis van data-analyse. Dit omdat de periode van inpoldering (1900-1970) gekenmerkt wordt door simultane veranderingen in geuldiepte. De data-analyse suggereert dat inpoldering leidt tot een toename van de celeriteit hoogwater, en een toename van de getij-asymmetrie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.