Archief Prof. Ir. J.J. Peters

Over het archief

In 2012 verloren we Jean Jacques Peters, voormalig ingenieur van het Waterbouwkundig Laboratorium (1964 tot 1979) en internationaal expert in sedimenttransport, rivierhydraulica en -morfologie. Als eerbetoon aan hem hebben we potamology gecreëerd, een virtueel gedenkarchief dat als doel heeft om zijn manier van denken en morfologische aanpak van rivierproblemen in de wereld in stand te houden en te verspreiden.
Dit archief bestaat uit 4 modules die elk een specifieke set aan informatie bevatten. Er is vrije toegang voorzien tot niet-vertrouwelijke publicaties. In samenspraak met Peters’ familie, zullen we een blijvende inspanning leveren om zijn levenswerk toegankelijk te maken.


[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Site-specific research to determine the disposal strategy

Originele titel: Westerschelde - Determinatieonderzoek plaatrandstortingen
Overkoepelend project: Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
Referentie nr.: WL 791_06
Periode: September 2007 tot December 2009
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties 

Instituten (3)  Top | Publicaties 
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), opdrachtgever
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Plancke, Yves, projectleider
  • Ides, Stefaan, onderzoeker
 • Port of Antwerp Expert Team (PAET), subcontractant

Abstract
De opdracht heeft als doelstelling de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamische en morfologische condities rond de in het milieueffectrapport voorgestelde nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locaties Rug van Baarland (2,55 Mm3) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm3) en Hooge Platen West (1,45 Mm3) .

Publicaties (6)  Top | Instituten 
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 43 + 104 p. figures pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp.
 • Peters, J.J.; Plancke, Y. (2010). Limitations in morphological modeling within the framework of the European bird and habitat directives, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010. pp. [1-8], meer
 • Plancke, Y. et al. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. bijl. pp.
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid