Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

De impact van aggregaatextractie op de kustveiligheid bij storm
Verwaest, T. (2008). De impact van aggregaatextractie op de kustveiligheid bij storm, in: Duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat = Gestion durable de l'extraction du sable et gravier sur le Plateau continental de la Belgique. pp. 8
In: (2008). Duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat = Gestion durable de l'extraction du sable et gravier sur le Plateau continental de la Belgique. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: Brussel. different pagination pp.

Beschikbaar in  Auteur 
  • Vlaams Instituut voor de Zee: Open Repository 140588 [ download pdf ]
  • Waterbouwkundig Laboratorium: Congresverslagen D2 [140253]
  • Waterbouwkundig Laboratorium: Open Repository 248048 [ download pdf ]
Documenttype: Congresbijdrage

Trefwoorden
    Aggregaten; Golfvoortplanting; Kustmorfologie; Mijnbouw; Stormvloeden; Marien

Auteur  Top 
  • Verwaest, T.

Abstract
    Aggregaatextractie op het BNZ (Belgisch deel van de Noordzee) vindt plaats enerzijds in de vergunde zones voor exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen, en anderzijds in de vaargeulen naar de kusthavens en het Westerschelde-estuarium. Deze extractie betekent niet enkel een bodemverlaging ter plaatse, maar deze extractie induceert ook morfologische veranderingen in een ruime omgeving. In deze bijdrage wordt de impact op de kustveiligheid begroot door middel van vergelijkende golfvoortplantingsberekeningen. Bodemverlagingen resulteren immers in een toename van de golfhoogte bij storm langs de kustlijn, en daarmee in een afname van de kustveiligheid bij storm.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid