Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Soresma nv
Out of use record
This institute has changed, see institute underneath
Antea Belgium nv, more
This institute is the successor of the institute underneath
Belconsulting nv, more

Previous name: Belconsulting nv, more

Type: Commercial

Persons formerly associated with this organization (15)  Top | Publications | Projects 

Publications (51)  Top | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Verfaillie, E.; Degraer, S.; Schelfaut, K.; Willems, W.; Van Lancker, V. (2009). A protocol for classifying ecologically relevant marine zones, a statistical approach. Est., Coast. and Shelf Sci. 83(2): 175-185. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.03.003, more
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], more
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], more
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 173, more
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-11], more
 • Soresma (2010). Zeeschelde L.O. te Kruibeke: realisatie v.e. gecontroleerd overstromingsgebied - integraal plan oktober 2010. rev06. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 map pp., more
 • Soresma; ELSCOLAB (2010). Leveren van stroommeters voor meetcampagnes op het Belgisch Continentaal Plateau: verwerking meetdata stroommeters. Meetcampagne Zeebrugge – Rechterdam - locatie 1, 15/12/2009 tot 18/02/2010. Versie 1.1. Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: Oostende. 33 + appendices pp., more
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., more
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Ysenboot, S.; Vanderkimpen, P.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 2. Sterkte/zwakte analyse van bresgroeimodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 92 pp., more
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Peeters, P.; Huygens, M.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 3. Opstellen bresgroeiparameters. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08C. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. bijl., CD-ROM (data) pp., more
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., more
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], more
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], more
 • Vos, G. (2010). Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research/Soresma: Antwerp. 18 slides pp., more
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009). Le projet pilote Walsoorden: la première étape dans la gestion morphologique de l'Escaut occidental, reconciliant la préservation de l'écologie et l'accessibilité des ports = The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-11], more
 • Soresma (2009). Haven van Oostende: verwerking data meetcampagne 23 januari 2007. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 pp., more
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 2. Gevalstudie Demer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 43 pp., more
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Hoogwaterevaluatie Demerbrug Testelt: deelrapport 3. Correlatie waterstanden Aarschot - Testelt - Zichem. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 18 pp., more
 • Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Vanderkimpen, P.; De Vos, L.; De Rouck, J.; Mertens, T. (2009). Coastal flooding risk calculations for the Belgian coast, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4193-4201, more
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma; Resource Analysis (2007). Case study Durmevallei en Prosperpolder: deelopdracht 5: procesondersteunende tools. 2D morfologische modellering van Durme. Versie 3.0. AWZ. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. III, 41 + bijlagen pp., more
 • Grontmij Belgroma nv; Technum; Soresma (2006). Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario's in het bekken van de Grote Nete: deelopdracht 4. Plaatsing van peilbuizen langs de Grote Nete. Eindrapport. Versie 4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 51 + bijl. pp., more
 • Huygens, M. (2006). Sediment tracing wordt chasing in een dynamisch estuarium [PRESENTATIE]. Soresma: [s.l.]. 24 slides pp., more
 • Soresma (2006). Aanduiding van sterk veranderde waterlichamen voor de Vlaamse rivieren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 56 pp., more
 • Soresma (2006). Voorontwerp zandvang op De Hond te Leuven. Waterwegen & Zeekanaal NV: Willebroek. 19 pp., more
 • Soresma (2006). Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario's in het bekken van de Dender. Definitief eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. part 1 (194 p.); part 2 (28 p;); part 3 (26 p.); part 4 (74 p.) pp., more
 • (2005). Geactualiseerd MER-richtlijnenboek. Discipline fauna en flora. Soresma: Antwerpen. 147 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2005). Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Leie-, Bovenschelde- en Maasbekken, inclusief het opstellen van overstromingskaarten voor het Leie- en Bovenscheldebekken: eindrapport. Versie 1.2. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., more
 • Soresma; DHI Water & Environment (2005). Implementatie van on-line voorspellingsmodellen voor de Dender en de Maas: ontwikkeling nieuwe functionaliteiten. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 + fig. pp., more
 • Soresma; DHI Water & Environment (2005). Implementatie van on-line voorspellingsmodellen voor de Dender en de Maas. Eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 53 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., more
 • Soresma (2004). De Barebeek: naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei [BROCHURE]. Thomas,P., Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ), Afdeling Water: Brussel. 44 pp., more
 • (2003). De Wimp: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel. Soresma: Antwerpen. 36 pp., more
 • Soresma (2003). De Ledebeek te Lokeren: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel [BROCHURE]. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 28 pp., more
 • (2002). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Grote Nete en de Grote Laak. Deelrapport: waterkwaliteitsmodellering. Versie 1.0. IMDC/Soresma/Technum: [s.l.]. II, 60 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , more
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 3. QDF-relaties en composiethydrogrammen. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 41 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 2. Hydrologische modellering. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 145 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: eindrapport. Versie 1.1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 8; VI, 96 + appendices pp., more
 • Soresma; Technum-IMDC (2002). De Grote Nete: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel [BROCHURE]. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 44 pp., more
 • (2001). Ecohydrologisch onderzoek van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos en omgeving te Koksijde. Revisie 2. Soresma: Antwerpen. [204] pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2001). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 1. Inventarisatie en statistische analyse van de beschikbare tijdreeksen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. VI, 97 + appendices pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2001). Beheerssysteem IJzerbekken: hydrologische modellering Interreg II. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Oostende. 151 pp., more
 • Soresma (2001). Opmaak van hydrologische modellen in het Leiebekken: eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 65 + bijl. pp., more
 • Soresma; Technum; International Marine and Dredging Consultants (2001). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering perceel 12: stroomgebied van de Grote Nete, Grote Laak, en Molse Nete. Conceptrapport. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 153 pp., more
 • Soresma Nieuwsbrief. Soresma: Antwerpen, more
 • Resource Analysis; Soresma [s.d.]. Landbouweffectrapport op planniveau van het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 120 pp., more

Projects (9)  Top | Publications 
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, more
 • Complete exploration of the Scheldt bassin for an update of the Sigmaplan, more
 • Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN - Dijle, more
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, more
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
 • Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke, more
 • Opmaak van hydrologische modellen in het Ijzerbekken, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more
 • Social Impact study on reorganisation of the valleys of Durme and Grote Nete, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.