Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
This institute has changed, see institute underneath
Vlaamse overheid, more


Address:
E. Jacqmainlaan 156 bus 2
1000 Brussel
Belgium

Tel.: 02/553 71 17
Fax: 02/553 71 45
 Publications | Projects 
 

Abstract:
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was tot 1 januari 2006 de ambtelijke organisatie van de Vlaamse overheid, waar het beleid van de Vlaamse regering wordt uitgevoerd.

Publications (61)  Top | Projects 
  split up filter
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IA: Stad Oostende - Straten A-M. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 318 pp., more
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IB: Stad Oostende - Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 319-616 pp., more
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 617-816 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) 2004. Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 115 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Beleidsplan waterrecreatie en -toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Beleid: Brussel. 26 pp., more
 • ABO Bodem- en Milieuconsulent (2004). Milieuhygiënisch onderzoek ten behoeve van het terugstorten van baggerspecie in overdiepten van de Dender te Teralfene: kort verslag. Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde: Gent . 6 + appendices pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Het pact van vilvoorde in concrete cijfers: de opvolging van de 21 doelstellingen: versie 1 maart 2004. Heirman,J.-P.: Brussel. 64 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Milieujaarprogramma 2004. Heirman,J.-P.: Brussel. 215 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Het project kleurrijk vlaanderen: motor voor het vlaamse toekomstdenken. Heirman,J.-P.: Brussel. 64 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Natuurbeheersrapport limburg : vlaamse natuurreservaten & militaire domeinen. Afdeling natuur limburg: Hasselt. 68 pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2003). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1998-2000 en 2001-2003. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Coppens, E.; Stoop, W. (2003). Aquacultuur in vlaanderen : een stand van zaken en de juridische hinderpalen. Administratie land- en tuinbouw: Brussel. 26 pp., more
 • Durme (2003). Eerste monitoringrapport: de scheldebroeken (e-082) te zele, berlare, wichelen (oost-vlaanderen) 2003. Monitoringrapport, 82. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 54 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2003). Financieringinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA): activiteitenverslag FIVA 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 95 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2003). Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) 2003. Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 107 pp., more
 • Verbeelen, D.; Van Hecke, W.; Terrens, I. (Ed.) (2003). De kalkenvaart : computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 39 pp., more
 • (2002). Landbouw, tuinbouw en visserij in vlaanderen : feiten en cijfers 2001. VOLT: Brussel. 46 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Vlaams impulsprogramma natuurontwikkeling: eindverslag enquête. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 52 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Actualisatie van het sigmaplan: integrale verkenning scheldebekken, integrale verkenning rupelbekken, planstudie rivierherstelproject durme: deelopdracht 2: integrale afweging voor de actualisatie van het sigmaplan: omgevings- en sectorale analyse, instru. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Financieringinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA): activiteitenverslag FIVA 2001. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 87 pp., more
 • Vandaele, K.; Librecht, I. (Ed.) (2002). Werk maken van erosiebestrijding. herwerkte versie. Afdeling land: Brussel. 33 pp., more
 • (2001). Internationale luchthaven Oostende: statistisch jaarboek 2000. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 107 pp., more
 • De Vos, K. (Ed.) (2001). De martjesvaart : computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ), Afdeling Water: Brussel. 36 + kaart pp., more
 • Durme (2001). Monitoringrapport van erkend natuurreservaat nr. 137 de durmemeersen te waasmunster, hamme en zele (oost-vlaanderen). Monitoringrapport, 137. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 55 pp., more
 • Peeters, P. (Ed.) (2001). Veurne ambacht : computermodellering als methode, integraal waterbeheer als doel. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ), Afdeling Water: Brussel. 36 pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2000). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1995-1997 en 1998-2000. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2000). Vlarem ii & vlarem ii-bijlagen: gecoördineerde versie: oktober 2000. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 502 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2000). Ecologisch bermbeheer. Administratie Wegen en Verkeer: Brussel. 23 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2000). Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polders van kruibeke, bazel en rupelmonde. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 37 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2000). Decreet betreffende de milieuvergunning & vlarem i: gecoördineerde versie: oktober 2000. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 172 pp., more
 • Bergmans, A.; Coenen, M.; Konings, P. (1999). Integraal waterbeheer in vlaanderen: concept, methodologie en structuren. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Wilrijk. 275 pp., more
 • (1998). Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: integrale versie. Afdelinge ruimtelijke planning: Brussel. 594 pp., more
 • Studiebureau Stabo (1998). Sociaal-economische gevolgen voor de land- en tuinbouw van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Administratie land- en tuinbouw: Brussel. 31 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1997). Jaarverslag 1997 van de dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 140 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1997). Vrind: vlaamse regionale indicatoren: 1997. Administratie Planning en Statistiek: Brussel. ISBN 90-703-0080-1. 368 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1996). Vrind: vlaamse regionale indicatoren: 1995. Administratie Planning en Statistiek: Brussel. 312 pp., more
 • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1994). Vrind: vlaamse regionale indicatoren: september 1994. Deblaere,G., Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Algemene Zaken en Financiën, Algemene Planningsdienst: Brussel. 400 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1993). Kust 2002 - Deel 1. De zeewerende funktie van de kust: stand van zaken: voorbereidend rapport. Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Bestuur Havens: Brussel. V, 82 pp., more
 • Amin (1992). Vademecum milieurecht. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ): Brussel. 3 delen pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1992). Huisstijl van de vlaamse gemeenschap. De Troyer Armand (MVG): Brussel. 52 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1992). De europese unie: het verdrag van maastricht. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 110 pp., more
 • KLNLVR (1991). Een groene hoofdstructuur voor vlaanderen: richtnota. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ): Brussel. 48 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1987). Het leefmilieu in vlaanderen: natuurvriendelijk bermbeheer in vlaanderen. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Bestuur Landinrichting: Brussel. 39 pp., more
 • Vandenabeele, P. (1987). Beheer & inrichting van waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,bestuur voor landinrichting, dienst groen, waters en bossen: Brussel. 17, bijlagen pp., more
 • Cocquyt, K. (1986). Bosleerpad moerbekebos. AROL, dienst groenbeheer: Brussel. 34 pp., more
 • Cocquyt, K. (1986). Bosleerpad Drongengoed : Ursel. AROL, dienst groenbeheer: Brussel. 41 pp., more
 • Dufrane, F. (1985). Bos en heide in limburg: persoonlijke visie van een bosbouwer met 30 jaar ervaring in limburg. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Dienst Bos- en Groenbeheer: Brussel. 87 pp., more
 • Cocquyt, K. (1984). Takenboekje bosleerpad Drongengoed Ursel. AROL, dienst groenbeheer: Brussel. 23 pp., more
 • Cocquyt, K. (1984). Bosleerpad Drongengoed : Ursel. AROL, dienst groenbeheer: Brussel. 41 pp., more
 • Verbeiren, M. (1980). Rekreatieonderzoek naar het bezoekerspatroon en -gedrag in het natuurgebied "het broek" te blaasveld - heffen. Bestuur van Water en Bossen: [s.l.]. 159 pp., more
 • (S.d.). Het hellegat op de rodeberg (heuvelland) : takenboekje. AROL, dienst bos- en groenbeheer: Brussel. 37 pp., more
 • (S.d.). Documentatiecentrum voor landschapsonderzoek. Deel 1: alfabetische lijst aflevering 1: a tot en met g. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Bestuur Monumenten en Landschappen: Brussel. 149 pp., more
 • (S.d.). Documentatiecentrum voor landschapsonderzoek. Deel 1: alfabetische lijst aflevering 2: h tot en met o. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Bestuur Monumenten en Landschappen: Brussel. 151-285 pp., more
 • (S.d.). Documentatiecentrum voor landschapsonderzoek. Deel 1: alfabetische lijst aflevering 3: p tot en met z. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Bestuur Monumenten en Landschappen: Brussel. 287-436 pp., more
 • Nieuwsbrief Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Departement LIN/LTV/Produktbureau LTV: Delft. , more
 • Natuur daar zorgen we voor. Departement LIN/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Brussel. , more
 • Agten, J. [s.d.]. Voorstel planmatig visstandsbeheer kanaal van beverlo. Dienst waters en bossen: [s.l.]. 20 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap [s.d.]. Grensoverschrijdend ecologisch basisplan Vlaanderen-Nederland : een nadere uitwerking voor zes gebieden. Afdeling Natuur: Antwerpen. , more
 • NLM [s.d.]. Ruilverkaveling poppel: evaluatie van drie planalternatieven. Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL), Dienst Landbouw: Brussel. 24 pp., more
 • Viaene, H. [s.d.]. Een bosleerpad in het duinbos te de haan (klemskerke). AROL, dienst bos- en groenbeheer: Brussel. [s.p.] pp., more

Projects (8)  Top | Publications 
 • Latvia: development of a legislation for the protection of the marine environment in Latvia and application of environmental management for ports, more
 • MariFish: Coordination of European Marine Fisheries Research Programmes, more
 • MARIPAS: Haalbaarheidstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee, more
 • NEW! DELTA: Ports and Nature, Striking a New Balance, more
 • NorthSeaChefs & Vissers, more
 • Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium, more
 • Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), more
 • PULSKOR, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.