Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Provincie Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be


Adres:
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-267 80 00
Fax: +32-(0)9-267 80 99
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 

Personen (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Geassocieerd aan een deelinstituut (4)

Deelinstituten (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Provincie Oost-Vlaanderen; Kabinet van de gouverneur, meer
 • Provincie Oost-Vlaanderen; Toerisme Schelde- en Denderstreek vzw, meer

Publicaties (10)  Top | Personen | Instituten | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Rovira, A; Ballinger, R; Ibanez, C; Parker, P; Dominguez, D; Simon, X; Lewandowski, A; Hochfeld, B; Tudor, M; Vernaeve, L. (2014). Sediment imbalances and flooding risk in European deltas and estuaries. J. Soils Sediments 14(8): 1493-1512. dx.doi.org/10.1007/s11368-014-0914-4, meer
 • Debergh, R. (2015). Naar een gebiedsvisie voor de Maarkebeek: riviercontract en valleivisie versterken elkaar [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op 'CIW Symposium Meerlaagse Waterveiligheid', 16/11/2015, Brussel. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. 19 slides pp., meer
 • Alderweireldt, M. (2002). Learning for a sustainable future : the role of communication, ethics and social learning in environmental education. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. 120 pp., meer
 • Balthazar, H. (2002). Het hoogste goed is water: naar een geïntegreerd waterbeleid in (Oost-)Vlaanderen. Toespraak tot de provincieraad dinsdag 24 september 2002. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. 120 pp., meer
 • Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve (2001). 2001 en de provinciale dienst natuur- en milieu-educatie : activiteitenrapport. Provincie Oost-Vlaanderen: Zwalm. 23 pp., meer
 • (1996). Het scheldevalleiproject: beleidsplan 1996. Provincie Oost-Vlaanderen: [s.l.]. 49 pp., meer
 • PROV (1996). Het beleidsplan voor de scheldevallei: toelichtingsnota aan de provincieraad, goedgekeurd door de raad op 26 juni 1996. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. 14, 26 pp., meer
 • Balthazar, H. (1991). Euregio Scheldemond: een praktijkoefening van drie provincies voor een Europa zonder grenzen. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. 61 pp., meer
 • Delaunois, H. (Ed.) (1982). Landschapspark krekengebied. Bond Beter Leefmilieu/Koning Boudewijnstichting/Provincie Oost-Vlaanderen: Brussel. different pagination pp., meer
 • Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen. Provincie Oost-Vlaanderen: Gent. ISSN 1374-9870, meer

Projecten (6)  Top | Personen | Instituten | Publicaties 
 • Barbierbeek-scenarioberekeningen, meer
 • ESAC: European Solutions by Co-operation and Planning in Emergencies (for coastal flooding), meer
 • Integraal grensoverschrijdend plan Beveren-Hulst, meer
 • ISF: Internationale Schelde Faculteit, meer
 • Opmaak van een inventaris van de Ecologische Infrastructuur in de Gentse Kanaalzone, meer
 • Schelde-Landschapspark, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid