Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Vandenbruwaene, Wouter
ORCID

Expertise
Thesaurustermen: Datavalidatie; Hydrology; Meetnetten; Permanentie; Risico; Statistiek; Validatie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder datavalidatie / Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, meer

Projecten (18)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Life - SPARC, meer
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, meer
 • MONEOS, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer

Datasets (10)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of acidity (pH) in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of dissolved oxygen in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of salinity and conductivity in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of suspended sediment concentrations in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of turbidity in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water temperature in the Scheldt estuary, meer
 • Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary, meer

Publicaties (81)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (13) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (7) [show]
Boek hoofdstukken (8) [show]
Thesis [show]
Abstracts (5) [show]
Rapporten (42) [show]
Overige publicaties (4) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid