Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MSc Claeys, Styn
ORCID

Expertise
Thesaurustermen: Meetnetten; Waterbeheer; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Hasselt; Vakgroep Biologie, Geologie, meer
 • Functie: Praktijk-assistent
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Hoofd instrumentatie en techniek HIC
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  GEMS International nv (GEMS int NV), meer
  Functie: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
  Periode: Vanaf 1st Apr 2004 tot

Projecten (20)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Exploitatie meetnet, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • Laserdiffractie op afvalwater, meer
 • Meetcampagne laagwater op kanalen ikv laagwatermodellering, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer

Publicaties (94)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
A1 publicaties (2) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (10) [show]
Boek hoofdstukken (19) [show]
Thesissen (7) [show]
Abstract [show]
Rapporten (45) [show]
Overige publicaties (4) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (4) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid