Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2006
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Koolstofcyclus
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
Deze studie maakt het 2de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel gaat de koolstofcyclus na in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. De waterkwaliteit in de Zeeschelde wordt in hoge mate gehypothekeerd door de hoge koolstofvracht die erin terecht komt. De wijze waarop die vracht verwerkt wordt, en de interacties met sediment vereisen een goede monitoring van de koolstofparameters.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid