Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: General Program, more
Acronym: MONEOS
Period: 2010
Status: Completed

Thesaurus term: Monitoring
 Institutes | Publication | Project 

Institutes (3)  Top | Publication | Project 
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Child project  Top | Institutes | Publication 
  • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more

Abstract
In de ontwikkelingsschets 2010 wordt zeer veel belang gehecht aan de bestuurlijke en fysieke monitoring van de projecten. De bestuurlijke monitoring is de kerntaak van ProSes2010 en behoort dan ook niet tot dit project. De fysieke monitoring behelst twee aspecten:
- Voldoen de projecten na uitvoering aan de verwachtingen
- Wat zijn de optredende effecten? Deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Besloten werd de fysieke monitoring op te splitsen per thema (ook wel luik genoemd) en naderhand de afstemming door te voeren.
Het project bevat vier deelprojecten: Veiligheid, Toegankelijkheid, Natuurlijkheid en algemeen. Per deelproject zijn de partners opgelijst.

Publication  Top | Institutes | Project 
  • Meire, P.; Maris, T. (2008). MONEOS: ge├»ntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 173 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Project 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.