Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN

Engelstalige titel: Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN
Periode: Mei 2006 tot Mei 2009
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Communicatie; Milieueffecten; Uiterwaarden
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, coördinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer, partner

Abstract
Omschrijving :
De studie omvat enerzijds het opmaken van een communicatiestrategie en het voeren van de procesbegeleiding ten behoeve van het geactualiseerde SIGMAPLAN. Anderzijds zullen inrichtingsplannen en project-MER’s opgemaakt worden en worden GRUP’s voorbereid voor een aantal concrete projecten van het geactualiseerde SIGMAPLAN waarover de Vlaamse regering reeds een beslissing tot realisatie heeft genomen.

Achtergrondinformatie :
Het geactualiseerde SIGMAPLAN bestaat uit een reeks maatregelen om de dubbele doelstellingen inzake veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid te behalen. Daartoe heeft de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en op 28 april 2006 een aantal beslissingen genomen. Voor een aantal gebieden uit het Meest Wenselijke Alternatief werd beslist dat deze prioritair gerealiseerd dienen te worden. Vooraleer echter tot realisatie kan overgegaan worden, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen vormen het onderdeel van deze studie.
De overkoepelende communicatiestrategie en procesbegeleiding heeft tot doel om een goede betrokkenheid van de verschillende actoren bij de totstandkoming van het geactualiseerde SIGMAPLAN te garanderen.

Resultaten :

  • Overkoepelende communicatiestrategie voor het geactualiseerde SIGMAPLAN
  • Inrichtingsplan, project-MER en voorbereiding GRUP voor de cluster Kalkense meersen, Bergenmeersen, Paardeweide, Paardebroek en Wijmeers

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid