Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring

Reference no: 1202023.000
Period: April 2010 till November 2010
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (9)  Top 
  • Deltares, more, co-ordinator
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, more, partner
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more, partner
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, proposer
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, more, proposer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more

Abstract
In de ontwikkelingsschets-2010 Schelde-estuarium (OS2010) van 11 maart 2005 zijn door de Nederlandse en Vlaamse regering besluiten genomen betreffende de uitvoering van een groot aantal projecten in het Schelde-estuarium. OS2010 is het eerste uitvoeringsprogramma van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 (LTV2030).

Ook zijn in de OS2010 evaluatie momenten vastgelegd met het Streefbeeld 2030 als ijkpunt. Voor de projecten op het gebied van veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid zijn specifieke besluiten genomen voor het uitvoeren van monitoring. In het kader van het verdrag over Gemeenschappelijk Beleid en Beheer werd vervolgens besloten om te komen tot één gezamenlijk monitoringprogramma.

Gezien de complexheid van de materie, de nodige helderheid voor de procesgang en vanuit ervaringen met MOVE is verder besloten nu al een evaluatiemethodiek voor het toekomstige monitoringsprogramma op te stellen. Deze methodiek moet door Nederland en Vlaanderen worden gedragen. Het monitoring programma van 10 oktober 2008 is uitgangspunt voor de evaluatiemethodiek. Met de methodiek zal om de 6 jaar een evaluatie van het functioneren van het hele systeem Schelde-estuarium worden uitgevoerd.

De evaluatiemethodiek dient het ook mogelijk te maken op korte termijn een T0-rapport te maken dat in lijn is met de evaluatie in 2015. Onder het T0-rapport wordt verstaan de beschrijving van de huidige toestand van het estuarium rekening houdend met zijn evolutie, trends in de tijd. Het motto van het T0-rapport zal zijn "leren uit het verleden voor de toekomst". De evaluatiemethodiek (voor T0) moet zich hierop richten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.