Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

English title: The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary
Parent project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
Acronym: OMES 5
Period: 2009
Status: In Progress

Thesaurus term: Carbon cycle
 Institute 

Institute  Top 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.