Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

English title: The zoöplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Parent project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
Acronym: OMES 5
Period: 2009
Status: In Progress

Thesaurus term: Zooplankton
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.