Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Indienststelling fysische installaties

Reference no: WL 15_032
Period: March 2015 till December 2018
Status: Completed
 Institute | Publication 

Institute  Top | Publication 

Abstract
Gezien de omvang van de opdracht wordt er voorgesteld om een project aan te maken voor de indienststelling van de verschillende installaties. Dit project heeft een looptijd van 2015 tem 2018 en omvat de volgende deelaspecten per installatie:
- Risicoanalyse en veiligheidsbeoordeling
o Uitvoeren CE-analyse
o Beoordeling tov KB Arbeidsmiddelen
o Conformiteit AREI
+Opmaken dossier uitwendige invloeden + goedkeuring EDTC
+Keuring elektrische installatie door EDTC
- Technische veiligheid integreren
o Op basis van de risicoanalyse en de beoordeling dienen de nodige technische aanpassingen aan de installatie te gebeuren
o Herkeuring AREI
o Uitwerken documentair systeem:
+Technische documentatie
+Procedures/instructies: onderhoudsprocedure, LOTO-procedure, gebruikershandleiding, noodstopprocedure
- Bewijs van conformiteit aantonen in een technisch dossier
o Uitvoeren van een CE-conformiteitsonderzoek
o Uitvoeren van een indienststellingsonderzoek door de GDPB

Publication  Top | Institute 
  • Peeters, D. (2016). Veiligheid van fysische schaalmodellen: het opstellen van een indienststellingstraject. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_032. Postgraduate Thesis. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 76 + bijlagen pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.