Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het belang van slibverwijdering voor het herstel van een geëutrofieerd ondiep meer (de Kraenepoel, Aalter)
Van Wichelen, J.; Hoste, I.; Muylaert, K.; Louette, G.; Denys, L.; Hoffmann, M.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2007). Het belang van slibverwijdering voor het herstel van een geëutrofieerd ondiep meer (de Kraenepoel, Aalter). Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 22-26
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Also appears in:
(2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout. 80 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Van Wichelen, J., more
  • Hoste, I.
  • Muylaert, K., more
  • Louette, G., more
  • Denys, L., more
  • Hoffmann, M.
  • De Meester, L.
  • Vyverman, W., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.