Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [227223]
Uitvoering van de werken
De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Uitvoering van de werken, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 81-87
In: De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • De Beukelaer-Dossche, M., more
  • Vanremoortele, S.

Abstract
    Na het voorbereidende onderzoek en het ontwerp stond de realisatie van het project op het programma. Dit hoofdstuk beschrijft hoe dat is verlopen. Voor de eerste spadesteek werd het bestek opgemaakt en verkreeg men de nodige vergunningen en toelatingen. De werken gingen van start op 14 maart 2012: de grondwerken, de bouw van de gecombineerde in- en uitwateringssluis, de aanleg van het vlonderpad en het uitgraven van de dissipatiegracht. Bij de werken was er volop aandacht voor de impact op landbouwers en omwonenden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.