Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [318129]
Welkom bij het Sigmaproject Vlassenbroek
Dauwe, W. (2014). Welkom bij het Sigmaproject Vlassenbroek. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 340460 [ OMA ]

Author  Top 

Abstract
    Langs de Schelde in Dendermonde is een groot inrichtingsproject aan de gang: het Sigmaproject Vlassenbroek. De werken hebben als doel de regiobeter beschermen tegen overstromingen en Europees beschermde natuur in ere herstellen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.