Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Interactie morfologie en baggerwerken
Claessens, J.; Van Hoof, J.; de Ruig, J.H.M. (1991). Interactie morfologie en baggerwerken. Water 10(60): 182-189
In: Water: Tijdschrift over Waterproblematiek. VLARIO vzw/vzw Water: Wijnegem. ISSN 0770-7193, more
Also appears in:
(1991). De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60). Water, Energie en Leefmilieu v.z.w. (W.E.L.): Wijnegem. 157-212 pp., more

Available in  Authors 

Keywords
  Basins > River basins
  Dredging
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Claessens, J., more
 • Van Hoof, J., more
 • de Ruig, J.H.M.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.