Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ing. Smets, Steven

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  Functie: Projectingenieur

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-287 25 03
  E-mail:
 

Vorig instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

Projecten (4)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Case study Durmevallei Prosperpolder
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer

Publicaties (16)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen
 • Peer reviewed article Bolle, A.; das Neves, L.; Smets, S.; Mollaert, J.; Buitrago, S. (2018). An impact-oriented Early Warning and Bayesian-based Decision Support System for flood risks in Zeebrugge harbour. Coast. Eng. 134: 191-202. https://hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2017.10.006
 • Peer reviewed article Broekx, S.; Smets, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2011). Designing a long-term flood risk management plan for the Scheldt estuary using a risk-based approach. Nat. Hazards 57(2): 245-266. dx.doi.org/10.1007/s11069-010-9610-x
 • Bulckaen, D.; Blanckaert, J.; Smets, S. (2003). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Startnota. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 49 pp., meer
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Broekx, S.; Smets, S. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse: Geïntegreerd rapport deelopdrachten 1 en 3. Faserapport 3: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van de planalternatieven. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 52 pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 appendices pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. appendices pp., meer
 • Ferreira, O.; Viavattene, C.; Jiménez, J.; Bole, A.; Plomaritis, T.; Costas, S.; Smets, S. (2016). CRAF Phase 1, a framework to identify coastal hotspots to storm impacts, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016), Lyon, France, October 17-21, 2016. E3S Web of Conferences, 7: pp. 9 pp. https://hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160711008
 • Goormans, T.; Smets, S.; Notele, R. (2015). Is harvesting blue energy feasible in the Sea Scheldt river, Flanders, Belgium? Finding a suitable location for testing different in-river free flow turbines, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 1294-1305
 • Moeskops, S.; Smets, S.; De Sutter, R.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2010). Adaptation of the Meuse to the impact of climate change: Subreport I. Bibliographic study of climate change and impact on hydrology of the Meuse basin for high and low water situations. Versie 2.0. WL Rapporten, 710_14a. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • Smets, S.; Broekx, S.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: geïntegreerd rapport deelopdracht 1 en 3. Faserapport 4: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan. Lokale optimalisatie van dijkverhoging en overstromingsgebieden. Versie 2.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. XXII, 220 pp., meer
 • Smets, S.; Pereira, F.; Bulckaen, D. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 2: Nulalternatief: waterstanden, overstromingskaarten, schade, slachtoffers en risico. Versie 2.0. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. IX, 38 + appendices pp., meer
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 27-32
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie. Opmaak toolbox hydrologische modellering: functionele analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Smets, S.; Franken, T.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2010). Bijstand modelinstrumentarium hydrologie: hercalibratie van de modellen van het Demerbekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 37 + 132 p. bijl. pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Janssen, S.; Smets, S.; Broekx, S.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: geïntegreerd rapport deelopdracht 1 en 3. Faserapport 5: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan. Gevoeligheidsanalyses voor de optimale oplossing. Projectconsortium MKBA Sigmaplan. Resource Analysis: Antwerpen. VI, 74 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.