Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Vanlede, Joris
ResearcherID

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Water en Sediment (WATSED), meer
 • Functie: Onderzoeker
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Delft University of Technology; Faculty of Civil Engineering and Geosciences; Environmental Fluidmechanics Section
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +31-15-27-83365
  Fax: +31-15-27-84842
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 

Projecten (30)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, meer
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, meer
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Mud consolidation tests, meer
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Optimized hybrid model for coastal safety assessment, meer
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Sedimentatie Wintam, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Uitbreiding NEVLA met GOG's en GGG's, meer
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, meer
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium

Publicaties (408)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
A1 publicaties (10) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boeken (47) [show]
Boek hoofdstukken (43) [show]
Thesissen (4) [show]
Abstracts (13) [show]
Rapporten (279) [show]
Overige publicaties (7) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (3) [show]

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.