Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dhr. De Rouck, Kristien

Vorig instituut  Top | Publicaties 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

Publicaties (12)  Top | Publicaties 
  opsplitsen
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2004). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: methodologie en case study Denderbekken. Aanvulling 3: puntelementen. WL Rapporten, 706_07. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 51 pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Protection against flood damage replaces protection against high water levels, Dresden, October20-22, 2004 [PRESENTATION]. University of Ghent. Geography Department, cartography and GIS group/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 34 slides pp., meer
 • De Rouck, K.; Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, Ph.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Risicobenadering bij waterbeheersingsplannen: optimaliseren van de risicomethododologie - Actualiseren van waterbeheersingsplannen. WL Rapporten, 706_9. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijksuniversiteit Gent: Antwerpen. 52 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare linkeroever. WL Adviezen, 715_11B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; De Schutter, J.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Dender: vernieuwing stuwen. Hydraulische studie. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 58 p. bijlagen pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Viaene, P.; Holvoet, K.; Coen, L.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Actualisatie MIKE11-model van de Dender. Versie 3.0. WL Rapporten, 715_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + 15 p. appendices pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E. (2005). Nota scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare (LO). WL Rapporten, 715_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 pp., meer
 • Ronsyn, J.; De Rouck, K.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Hydrologische en hydraulische studie van de Tangebeek en de Zenne (Pand Vilvoorde-Walem). WL Rapporten, 713_5. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. vi, 49 + tab., fig. pp., meer
 • Van Damme, M.; Uitdewilligen, D.; Leemans, I.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; De Rouck, K.; Degans, H. (2004). Verstoring van de waterhuishouding, in: Van Steertegem, M. MIRA-T 2004: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. pp. 315-325, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2005). Development of a flood risk model and applications in the management of hydrographical catchments, in: Buchroithner, Manfred F. (Ed.) Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management held in Dresden, Germany, October 20 - 22, 2004. Kartographische Bausteine: KB, 30: pp. 169-180, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Numerical cartography for flood damage calculation, in: Witlox, F. et al. (Ed.) De Belgische Geografendagen: mobiliteit, maatschappij en milieu in kaart gebracht. Deel II, Gent, 9 november 2005 = Les Journées Geographiques Belges: mobilité, société et environnement en cartes. Tome II, Gand, le 9 novembre 2005. pp. 313-318, meer
 • Vanneuville, W.; De Rouck, K.; Maeghe, K.; Deschamps, M.; De Maeyer, Ph.; Mostaert, F. (2005). Spatial calculation of flood damage and risk ranking, in: Toppen, F. et al. AGILE 2005, 8th conference on geographic information science: conference proceedings [CD-ROM]. pp. 549-556, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.