Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

iFlow-Inwerking en ontwikkeling

Referentie nr.: WL 18_153
Periode: Januari 2019
Status: Gestart
 Instituut | Publicatie 

Instituut  Top | Publicatie 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder

Abstract
Binnen het hypertroebelheidsproject (13_103) is door het WL ism. DIAM (TU Delft) het breedtegemiddelde geïdealiseerde proces-gebaseerde model iFlow ontwikkeld (zie https://doi.org/10.5194/gmd-10-2691-2017). Dit model is qua functionaliteit complementair aan complexe numerieke modellen als Delft3D en Telemac. Tot dusverre is iFlow met name gebruikt voor het bestuderen van getijvoortplanting, troebelheidsmaxima en het risico op hypertroebelheid in de Schelde.

Het WL heeft besloten om geïdealiseerd modelleren structureel in te bedden in haar portfolio door een onderzoeker geïdealiseerd modelleren op kader aan te werven. Deze persoon (SKN) zal op 1-1-2019 bij het WL beginnen.

Dit project dient de volgende doelen:
1.Inwerking van SKN in het gebruik van iFlow zodat hij dit snel kan toepassen in projecten
2.Een gedegen studie van de iFlow-code door SKN om gaandeweg ook deel te nemen aan ontwikkelingen van het model.

Punt 1 kan door grotendeels door GSI (PL) worden gerealiseerd; voor punt 2 is regelmatig contact met de hoofdontwikkelaar van iFlow (Yoeri Dijkstra, TU Delft) en zijn supervisor (Henk Schuttelaars) vereist. Op dit ogenblik wordt voorzien dat SKN met betrekking tot iFlow-ontwikkeling tenminste één van de volgende doelen zal realiseren:
- Tijdsafhankelijke breedte, waardoor een deel van het effect van intergetijdegebieden wordt beschreven
- Afronden van de tijdsintegrator voor de reguliere iFlow versie zodat deze functionaliteit formeel bij een volgende versie publiekelijk beschikbaar komt. Dit behelst ondermeer structurering van input, implementatie van BDF2 timestepping, toevoegen puntbronnen van water en sediment en aanpassing van de horizontale randvoorwaarden.

Publicatie  Top | Instituut 
  • Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). iFlow-Inwerking en ontwikkeling SKN 21: Incorporation of intertidal zones in iFlow. Version 2.0. FHR reports, 18_153_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 + 3 p. app. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicatie 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.