Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

em. prof. dr. Vantorre, Marc [ gepensioneerd ]

Vorige instituten (3)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
 • Vlaamse overheid; Nautica, meer
 • Functie: promotor Ugent
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

Projecten (24)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Alternatieve energieproductie : energiewinning uit zeegolven, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens, meer
 • Experimentele studie en theoretische studie van hydro-dynamische aspecten van de problematiek met betrekking op het gedrag van schepen in beperkte wateren, meer
 • Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang, meer
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, meer
 • Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • Ontwikkeling van een optimale procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), meer
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • Technisch-wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren, meer
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Uitvoeren van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Validatie concept nautische bodem, meer
 • Verdere optimalisering van de procedure ter bepaling van een wiskundig model voor de simulatie van scheepsmaneuvers in ondiep water met behulp van gedwongen maneuvreerproeven met scheepsmodellen, meer
 • Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer
 • Wetenschappelijke bijstand aan de cel Nautische Studies van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout, meer

Publicaties (373)  Top | Publicaties | Projecten 
A1 publicaties (33) [show]
Peer reviewed publicaties (10) [show]
Boeken (45) [show]
Boek hoofdstukken (118) [show]
Thesissen (14) [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (71) [show]
Overige publicaties (13) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (57) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid