Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), more

Address:
Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-543 72 00
Fax: +32-(0)2-543 73 99
 Person | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 

Person  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 

Associated to an institute part (7)

Child institutes (2)  Top | Person | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse Landmaatschappij; Afdeling Brugge (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij; Centrale Directie Brussel (LNE), more

Publications (42)  Top | Person | Institutes | Projects | Dataset 
  split up filter
 • Van Bogaert, T.; Stubbe, F.; Danckaert, S.; Vanderheiden, S.; Demuynck, E.; Platteau, J.; Sandra, M.; Dauwe, S. (2022). Landbouw, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 141-154, more
 • (2017). Mestrapport 2017. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 207 + bijlagen pp., more
 • (2014). Voortgangsrapport Mestbank 2013 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 105 + bijlagen pp., more
 • (2012). Voortgangsrapport Mestbank 2012 over de mestproblematiek in Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 97 + bijlagen pp., more
 • Ampe, C. (2007). Kustduinbodems: bodemvorming in een extreem milieu. Symposium presentation. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 22 slides pp., more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Ampe, C.; De Bie, J.; De smet, K.; Herrier, J.L.; Leten, M.; Van de Steene, S. (2006). Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat de Noordduinen te Koksijde. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 2 volumes pp., more
 • VLM (2006). De VLM, uw partner in de open ruimte : VLM jaaroverzicht 2005. ir. Roland De Paepe: Brussel. 91 pp., more
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., more
 • Leestmans, S.; Vermeulen, T. (2005). Ruilverkavelingsproject Merksplas : uitvoering monitoringprogramma : Avifauna, jaar '-1' (2004). Vlaamse Landmaatschappij: Antwerpen. , more
 • Leestmans, S.; Vermeulen, T. (2005). Monitoringrapport Turnhouts Vennengebied-West, PUP1 : situatie 2005, twee jaar na de werken : toestand T = 2. Vlaamse Landmaatschappij: Antwerpen. 32 pp., more
 • VLM (2003). Natuurinrichting: project noordduinen: ontwerprapport. Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Brugge. 145 pp., more
 • Dejongh, G.; Van Windekens, P. (2002). Van kleine landeigendom tot vlaamse landmaatschappij : vijfenzestig jaar werking op het vlaamse platteland 1935-2001. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. ISBN 90-806871-2-X. 287 pp., more
 • (2001). Natuurinrichting project Molse Nete. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 52 + maps pp., more
 • Dejongh, G.; Van Windekens, P. (2001). De zorg voor de open ruimte in vlaanderen : een terugblik op de werking van de vlaamse landmaatschappij (1988-2001). Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. ISBN 90-806871-1-1. 120 pp., more
 • (2000). Natuurinrichtig project Buitengoor-Meergoor: onderzoek naar de haalbaarheid. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 35 + maps, appendices pp., more
 • (2000). Landinrichting Leie en Schelde. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 8 pp., more
 • (2000). Natuurinrichting: project Latemse Meersen. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 4 pp., more
 • (2000). Natuurinrichting: persontmoeting, 23 oktober 2000. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 16 pp., more
 • (1999). Natuurinrichting: project Bospolder - Ekers Moeras. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 4 pp., more
 • (1998). Landinrichting: Integrale bescherming en inrichting van de open ruimte. Wegwijzer door de regelgeving inzake landinrichting. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 32 pp., more
 • (1998). Landinrichting: integrale bescherming en inrichting van de open ruimte: wegwijzer door de regelgeving inzake landinrichting. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 32 pp., more
 • (1997). Landinrichtingsproject Grote-Netegebied. Richtplan: eindvoorstel. Vlaamse Landmaatschappij: Herentals. 82 + plan pp., more
 • (1997). Landinrichtingsproject Grote-Netegebied. Richtplan: deel 1. Referentiekaders en thematische visies. Vlaamse Landmaatschappij: Herentals. 158 pp., more
 • VLM (1996). VLM boekjaar 1995 : jaarverslagen. Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Brussel. 96 pp., more
 • (1995). Landinrichting Project De Westhoek: eindvoorstel van richtplan: rapport "opties en maatregelen". Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 89 pp., more
 • Voet, M. (1995). Analyse van hoogwatergolven in het limnimetrisch net van de Afdeling Water van Aminal: runoffhoeveelheden bij het ontwerp van wachtbekkens in het hellend gebied van West- en Oost-Vlaanderen. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 60 + appendices pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De duinen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 47 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan: Kaartenatlas. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 36 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De Ijzer. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. X, 111 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Lampernisse. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VII, 41 + 10 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: De polderwaterlopen. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VI, 40 pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Randstedelijke gebieden. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. VIII, 55 + 23 maps pp., more
 • (1993). Landinrichting Project De Westhoek: Richtplan. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. XII, 251 pp., more
 • Voet, M. (1992). Beschikbaar wateroppervlaktewater uit hoogwatergolven. Vlaamse Landmaatschappij: Merelbeke. 14 pp., more
 • Voet, M. (1992). Ruwheidsfactoren van waterlopen met een natuurlijke oeverbekleding: resultaten van veldmetingen in waterloop 5.021, de Ter Erpenbeek te Herzele, en 8.330, de Eeklose Watergang te St.-Laureins. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 18 pp., more
 • Voet, M. (1991). Frequentieanalyse van hoogwaterafvoeren in het limnimetrisch net van de landelijke waterdienst. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 138 pp., more
 • (S.d.). Landinrichting. Project Noordoost-Limburg: Zuid-Willemsvaart / Watering Lozerheide. Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 19 + appendices pp., more
 • (S.d.). Natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied -West 'pup 1' : uitvoering monitoringprogramma T= -1. Vlaamse Landmaatschappij: Antwerpen. 36 pp., more
 • Leestmans, S.; Struyf, P.; Vermeulen, T. [s.d.]. Ruilverkavelingsproject Weelde : uitvoering monitoringprogramma : module herpetofauna, jaar -1 (2001). Vlaamse Landmaatschappij: Antwerpen. 21 pp., more
 • Leestmans, S.; Vermeulen, T. [s.d.]. Ruilverkavelingsproject Weelde : uitvoering monitoringprogramma : module herpetofauna, jaar '+3' (2006). Vlaamse Landmaatschappij: Antwerpen. 20 pp., more
 • VLM [s.d.]. Inventaris wetgeving natuurbehoud. Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Brussel. 2 delen pp., more
 • VLM [s.d.]. Natuurinrichting: project het vinne: projectrapport: nota compensatie en ontbossing. Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Diest. 28 pp., more

Projects (3)  Top | Person | Institutes | Publications | Dataset 
 • Development of flanking measures for the agriculture of Flanders, more
 • Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het duin/polder-overgangsgebied tussen Adinkerke en Nieuwpoort in het kader van het landinrichtingsproject 'de Westhoek', more
 • Study of the feasibility of the nature planning project of the 'Uitkerkse Polders': ecohydrological study, more

Dataset  Top | Person | Institutes | Publications | Projects 
 • Flemish Bird Directive Areas (assigned on 17.10.1988), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.