Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen

Engelstalige titel: Development of flanking measures for the agriculture of Flanders
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Status: Gestart

Thesaurusterm: Landbouw
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, partner
  • Vlaamse overheid; Departement Landbouw en Visserij, meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (VLM), meer, partner
  • Technische Schelde Commissie (TSC), meer

Abstract
Een aantal projecten van de Ontwikkelingsschets 2010 hebben tot gevolg dat landbouwgrond wordt omgezet in natuurgebied of een veiligheidsfunctie krijgt.
Er moet een beleidskader worden opgesteld om eventueel negatieve sociale- en/of economische gevolgen voor de landbouw te kunnen opvangen.

Belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep flankerend landbouwbeleid is op dit moment de gang van zaken rondom het flankerend landbouwbeleid in de Hedwige-Prosperpolder. Er moet duidelijkheid komen welke regelingen van toepassing zijn voor Vlaamse boeren op Nederlands grondgebied.

Naast de reeds bestaande Grondenbank voor het Sigmaplan wordt gewerkt aan een overeenkomst Grondenbank voor het Zwin. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos onderhandelen hierover.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid