Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Bastiaensen, Ellen

Expertise
Thesaurus terms: Sediment analysis; Water management; Water quality
 

Institutes (3)  Top | Institutes | Publication | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Laboratory assistant lab(oratory) assistant
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more
 

Projects (16)  Top | Institutes | Publication | Projects 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, more
 • Exploitatie meetnet, more
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, more
 • Habitatmapping Zeeschelde, more
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, more
 • Interregproject POLDER2C's, more
 • Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, more
 • Mud consolidation tests, more
 • O&M Flexibel storten, more
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
 • Slibbalans Zeeschelde, more
 • Thesis GHA - dotOcean, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more

Publications (6)  Top | Institutes | Publication | Projects 
Reports (6) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.