Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven

Reference no: WL 15_073
Period: December 2014
Status: In Progress
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 

Abstract
Afdeling W&Z vraagt ondersteuning voor het hydraulisch ontwerp van de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie van het GGG gebied Doelpolder. Eind 2014 werd hiervoor een desktop revisie uitgevoerd (projectnummer 14_151). Tijdens deze desktop revisie werd gebruikt gemaakt van literatuur en kennis opgedaan uit het schaalmodelonderzoek voor de gecombineerde in- en uitwateringsconstructies van Bergenmeersen, Dijlemonding, Vlassenbroek en De Bunt (projectnummer 00_075). Door de grotere inwateringshoogte van Doelpolder was het niet mogelijk om een reeds beproefd ontwerp te verschalen. Omwille van de onzekerheid op het stromingspatroon, de energiedissipatie en de bodemnabije snelheden aan polderzijde van de constructie bij hogere polderpeilen werd door WL aanbevolen om voor enkele combinaties van rivier- en polderpeilen een CFD simulatie of schaalmodelproef uit te voeren.
Dit projectvoorstel omvat een controle van de voorgestelde geometrie door middel van schaalmodelproeven in het voorjaar van 2016. Hiervoor dient een vereenvoudigde 2DV geometrie ingebouwd worden in het hellend kanaal.

Publication  Top | Institutes 
  • Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.