Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

MSc Coen, Leen

Expertise
Thesaurus terms: Forecasts; Hydraulics; Hydrology; Permanence; Risk; Statistics; Water management; Water policy; Water quality; Water quantity
 

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer, more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects 
  Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more
  Function: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium

Projects (31)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Life - SPARC, more
 • Sigma - Zandwinningsput Melle, more
 • 1D-2D modellering Ijzer, more
 • Afleidingsdijle scenarioberekeningen, more
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • Barbierbeek-scenarioberekeningen, more
 • Duurzaam beheer Durme, more
 • Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep, more
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, more
 • GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, more
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, more
 • Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen, more
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
 • LTV O&M Veiligheid, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • Meerjarenplan ROR Kaarten EU, more
 • Onderhoud Mike11 modellen, more
 • Opstellen astronomische voorspellingen, more
 • Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, more
 • Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in Mike1D, more
 • Optimalisatie overloopdijk GOG Bastenakkers, more
 • Optimalisatie overloopdijk Wal-Zwijn, more
 • Rivierversmalling Durme te Hamme, more
 • Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, more
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more
 • Stuwsluis Denderleeuw - bodembescherming, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
 • Verbetering voorspellingssysteem HIC, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Vloedschaar Destelbergen, more

Publications (64)  Top | Institutes | Publications | Projects 
Peer reviewed publications (2) [show]
Book [show]
Reports (57) [show]
Other publications (4) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.