Open FHR Archive

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle
Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Topographic features > Landforms > Flood plains
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Water policy > Policy support
  Belgium, Bovendijle
Author keywords
  Actualised Sigmaplan; Geactualiseerd Sigmaplan

Project Top | Authors 
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
  Met betrekking tot het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ dienen de komende jaren diverse projecten in realisatie te zijn. Ter voorbereiding van de realisatie van deze projecten startte NV W&Z, Afdeling Zeeschelde studies op ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden.

  Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) moet samen met de Universiteit Antwerpen (UA), Vakgroep ECOBE, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten voor de aan te leggen zones onderzoeken. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau (risicobenadering) en natuurdoelstellingen (IHD’s, OS 2010, LTV Schelde-estuarium). WL levert hiervoor ondersteuning met een numeriek modelinstrumentarium, in het bijzonder één- en meerdimensionale hydrodynamische modellen.

  Dit rapport schetst eerst kort de methodologie die WL gebruikt bij de detailinrichting van overstromingsgebieden en natuurgebieden. De methodologie werd opgesteld op basis van inzichten verkregen in het pilootproject Lippenbroek en andere polders, opgedane ervaring met schaalmodellen en beschikbare literatuur.

  Tot slot worden de resultaten van de detailinrichting van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van actualisatie Sigmaplan beschreven voor de Bovendijle.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.