Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Mostaert, Frank [ gepensioneerd ]

Vorige instituten (4)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer
 • Functie: Afdelingshoofd
 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), meer
 • Functie: Directeur

Projecten (29)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype, meer
 • Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones, meer
 • Implementation of IMIS (Integrated Marine Information System) in WLH-Borgerhout, meer
 • Integrale verkenningsstudie voor de Schelde, meer
 • Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie, meer
 • Integratie hydrologische meetnetten, meer
 • Kruibeke Bazel Rupelmonde'-lokatie wateringssluizen model, meer
 • Kustverdediging Knokke-Zoute, meer
 • Leveren numeriek Noordzeemodel voor stroming en golven, meer
 • Methodologie voor simuleren van de waterafvoer van bevaarbare waterlopen, meer
 • Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor vismigratie in poldergebieden, meer
 • Oostende nieuwe haventoegang: eigen numerieke modellering, meer
 • Oostende nieuwe haventoegang: golfgootonderzoek, meer
 • Opmaak golfdatabank, meer
 • Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • Studie neervorming in Haven van Oostende, meer
 • Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken, meer
 • Veiligheidsniveau Vlaanderen, meer
 • Vervanging wagonschuiven 16m-sluizen Albertkanaal, meer
 • Vismigratie op de IJzer ter hoogte van het sluizencomplex de Ganzepoot te Nieuwpoort - Onderzoek zoutintrusie, meer
 • Waterkrachtcentrale op het Albertkanaal, meer
 • Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

Datasets (5)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch meetnet van de niet getij-gebonden bevaarbare waterlopen, meer
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch monitoring meetnet Beneden-Scheldebekken, meer
 • WL - HIC pluviometrisch meetnet, meer
 • WL limnimetrisch of hydrologisch meetnet bevaarbare waterlopen, meer

Publicaties (980)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (3) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boeken (14) [show]
Boek hoofdstukken (58) [show]
Thesissen (4) [show]
Abstracts (22) [show]
Rapporten (838) [show]
Overige publicaties (27) [show]
Thesis (co-)promotor (11) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid