Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

GGG Bergenmeersen: controlemetingen 2013-2016 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG
Cornet, E.; Vereecken, H.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). GGG Bergenmeersen: controlemetingen 2013-2016 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG. Versie 1.0. WL Rapporten, PA_014_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 11 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  In situ metingen
  Transport > Sediment transport
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Meetnetten > Fysico-chemische parameters
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Waterbalans - Waterbeschikbaarheid
Author keywords
  GGG; Sedimentbalans

Project Top | Auteurs 
 • Exploitatie meetnet, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg, meer


Auteurs  Top 
 • Cornet, E., meer
 • Vereecken, H., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Deschamps, M., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Dit rapport biedt een overzicht van controlemetingen ter hoogte van het bestaande Gecontroleerde Gereduceerde Getijgebied (GGG) Bergenmeersen op de Zeeschelde te Wichelen en die gevraagd werden door de Afdeling Zeeschelde en de projectleider binnen WL van project 00_075 (Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies).
  Deze metingen werden op 10/09/2013, 11/09/2014, 03/09/2015 en 22/09/2016 gehouden en hadden betrekking op het in- en uitgaande debiet (watervolume) en op de in- en uitgaande sedimentvrachten (sedimentbalans) gedurende een volledige tijcyclus (13-uursmeting).
  De metingen leren ons dat het opmeten van een sluitende waterbalans moeilijk te meten is, terwijl dit in de realiteit zeker zo moet zijn aangezien de waterpeilen in het gebied voor en na een in- en uitwateringscyclus hetzelfde zijn. In normale omstandigheden hechten we meer waarde aan de opgemeten inwateringsvolumes, daar de meetomstandigheden meestal beter waren dan tijdens de uitwatering waar ofwel een te ondiepe meetsituatie optrad of te veel turbulentie.
  Wat ook opvalt is dat de sedimentbalans in het gebied sterke spreiding vertoont op de verschillende meetdagen. Telkens blijft wel nagenoeg 50% van het sediment dat via de inwatering binnenkomt achter in het gebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid