Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Vereecken, Hans

Expertise
Thesaurustermen: Meetnetten; Permanentie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwaliteit; Waterkwantiteit
 

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder meetnet
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 89
  Fax: +32-(0)3-224 60 36
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Functie: Beheerder meetnet
 

Projecten (36)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Life - SPARC, meer
 • Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, meer
 • Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Exploitatie hydrologisch meetnet, meer
 • Exploitatie meetnet, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Integraal monitoringplan Grensmaas, meer
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, meer
 • Kwaliteitsverbetering Hydra-data, meer
 • Meetcampagne laagwater op kanalen ikv laagwatermodellering, meer
 • Modernisering HIC meetnet, meer
 • MONEOS, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Monitoring Lippenbroek, meer
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, meer
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • Opstellen codificatie systeem, meer
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • Test beheer en onderhoud QH-krommes Maas, meer
 • Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • Veldmeting Zwin, meer
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming, meer

Dataset  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer

Publicaties (125)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
A1 publicaties (3) [show]
Boeken (5) [show]
Boek hoofdstukken (3) [show]
Abstracts (2) [show]
Rapporten (105) [show]
Overige publicaties (7) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid