Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet
Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Data > Oceanographic data > Bathymetric data > Soundings
  Data management
  Flow rate
  In situ metingen
  Modernization
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
Author keywords
  Monitoring network; Meetnet

Project Top | Auteurs 
 • Modernisering HIC meetnet, meer

Auteurs  Top 
 • Henderick, A., meer
 • D'Haeseleer, E., meer
 • Vereecken, H., meer
 • Viaene, P.

Abstract
  Door de jaren heen werden in het HIC-meetnet verschillende merken en typen van dataloggers en meetapparatuur geïnstalleerd voor het meten van waterstanden en debieten. In 2012 werd beslist dat er een grondige vernieuwing van de HIC-meetstations nodig was. Verouderde apparatuur en een andere manier van data-inwinning (GPRS) waren de trigger om het HIC-meetnet te moderniseren. Eind 2012 werd het bestek gepubliceerd met april 2013 als startdatum voor de vernieuwing. Sindsdien werden alle HIC-meetstations vernieuwd qua infrastructuur, meetapparatuur en datalogging. Dit rapport geeft een beschrijving van alle werken die uitgevoerd zijn om deze modernisering tot een goed einde te brengen. Er werden 140 meetlocaties zowel bouwkundig als op meetniveau vernieuwd. De vernieuwing op het terrein werd afgerond eind juni 2015.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid