Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

GGG Burchtse Weel: controlemetingen 2013-2016 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG
Cornet, E.; Vereecken, H.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). GGG Burchtse Weel: controlemetingen 2013-2016 in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG. Versie 3.0. WL Rapporten, PA_014_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 8 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow rate
  In situ metingen
  Transport > Sediment transport
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Meetnetten > Fysico-chemische parameters
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Waterbalans - Waterbeschikbaarheid
Author keywords
  Sedimentbalans; GGG

Project Top | Auteurs 
 • Exploitatie meetnet, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg, meer


Auteurs  Top 
 • Cornet, E., meer
 • Vereecken, H., meer
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Deschamps, M., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Door de projectleider binnen WL van project 13_137 werd gevraagd om ter hoogte van het bestaande Gecontroleerde Gereduceerde Getijgebied (GGG) Burchtse Weel op de Zeeschelde te Burcht jaarlijks een controlemeting uit te voeren van het in- en uitgaande debiet (watervolume) en van de in- en uitgaande sedimentvrachten (sedimentbalans) gedurende een volledige tijcyclus (13-uursmeting). Deze metingen werden uitgevoerd op 24/09/13, 14/10/2014, 15/10/2015 en 29/08/2016.
  De 13u-metingen uitgevoerd van 2013-2016 ter hoogte van de in- en uitwateringsconstructie te Burchtse Weel leren ons dat het opmeten van waterdebieten en -volumes moeilijk te meten is door de vaak hoge stroomsnelheden die optreden, zowel tijdens in- als uitwatering, waardoor het meettoestel niet stabiel blijft. Sinds 2016 werd een stabielere meetoplossing toegepast, wat resulteerde in een beter meetresultaat. We hebben tot nog toe maar in 1 meting (2016) eerst de inwatering en nadien de uitwatering ervan kunnen doormeten, zij het met onrealistische sedimentconcentraties.
  We moeten dan ook besluiten dat het opmeten van een sedimentbalans van dit gebied gedurende 1 getijslag nog niet is gelukt. De metingen van 2013 en 2015 hebben enkel een indicatie opgeleverd van in- en uitgaande sedimentvrachten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid