Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Pérennisation de la stabilité du pont Niemba: verslag van de metingen fase 1
Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Pérennisation de la stabilité du pont Niemba: verslag van de metingen fase 1. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_006_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. IV, 20 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  In situ metingen
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Waterbeheer > Meetnetten > Debieten
  Waterbeheer > Meetnetten > Waterpeilen
  Waterbeheer > Waterkwantiteit > Watersysteemkennis
Author keywords
  Stabiliteitsprobleem; Spoorwegbrug; Njemba rivier; Oost-Congo

Project Top | Auteurs 
 • Niemba - uitvoeren metingen, meer

Auteurs  Top 

Abstract
  In de zoektocht naar een duurzame oplossing voor een mogelijks stabiliteitsprobleem van de spoorwegbrug over de rivier Niemba, werden op advies van het Waterbouwkundig Laboratorium een reeks terreinmetingen uitgevoerd op de rivier Niemba door een lokale ingenieur van BTC in samenwerking met de lokale bevolking. De metingen moeten de mening van 2 experten verder verduidelijken zodat BTC een gemotiveerde keuze kan maken voor een plan van aanpak om de mogelijke stabiliteitsproblemen aan te pakken. Dagelijkse aflezing van de peilschaal die aan de spoorwegbrugpijler op linkeroever staat, leverde quasi jaarrond een hydrogram op. De stroommetingen die werden uitgevoerd nabij de top van het hydrogram, toonden aan dat de stroming zeker in staat is om het aanwezige bodemmateriaal, ook de grofste zandfractie van 500-1000 µm die in meerdere bodemstalen aanwezig blijkt, te transporteren. Aanvullend voerde studiebureau COTRES verschillende topografische opmetingen uit. Hieruit blijkt ondermeer dat het bodemverhang in de verschillende trajecten nagenoeg steeds nabij de 0,001 m/m is in zomercondities. Na realisatie van de doorsteek zal het lokale verhang toenemen met 80%, waardoor de stroomsnelheden zullen toenemen met 35%. Voor een karakteristieke snelheid ter hoogte van de brug van 1 m/s (~ zomer) in de huidige situatie, zal de stroomsnelheid na de doorsteek toenemen tot 1,35 m/s. Voor een karakteristieke snelheid van 2 m/s (~ winter) in de huidige situatie, zal de stroomsnelheid na de doorsteek toenemen tot 2,70 m/s.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid