Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Plancke, Yves
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Climate change; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Morphology; Sediment
 

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more
  • Function: Expert onderzoeksingenieur
    Direct contact at institute:
    Tel.: +32-(0)3-224 61 56
    GSM: +32-(0)485-88 17 09
    Fax: +32-(0)3-205 24 37
    E-mail:
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), more
  • Function: Researcher
    Direct contact at institute:
    E-mail:
 

Projects (72)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  • VNSC_update_EM, more
  • 10 jarig overzicht, more
  • Advies - ververstijd stroombeelden, more
  • Advies panoramaheuvel HPP, more
  • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, more
  • AvdT - Golven in het estuarium, more
  • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
  • AvdT - metingen in het mondingsgebied, more
  • AvdT - Sedimentatie op drempels, more
  • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
  • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
  • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, more
  • CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, more
  • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, more
  • Duurzaam beheer Durme, more
  • Dwarsstroming 12/03/2020, more
  • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
  • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
  • Extra wachtsteigers Schelde, more
  • Golven metingen Galgeschoor, more
  • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, more
  • Habitatmapping ondiep water, more
  • Habitatmapping Zeeschelde, more
  • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, more
  • Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, more
  • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
  • Kabels Borssele, more
  • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
  • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, more
  • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, more
  • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, more
  • MONEOS, more
  • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
  • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
  • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
  • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, more
  • Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
  • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more
  • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, more
  • Niemba - uitvoeren metingen, more
  • Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, more
  • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, more
  • O&M Flexibel storten, more
  • O&M Zandhuishouding 2010, more
  • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, more
  • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, more
  • Opstellen monitoringsprogramma Galgeschoor, more
  • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
  • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, more
  • Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig, more
  • Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
  • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
  • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, more
  • Relation between physical and sedimentological characteristics and the ecological values in shallow subtidal areas of the Westerscheldt, more
  • Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, more
  • Simulaties getij HPP, more
  • Simulator opleidingen, more
  • Site-specific research to determine the disposal strategy, more
  • Slibbalans Zeeschelde, more
  • Strandingsbank Coeck (Rupel), more
  • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, more
  • Thesis GHA - dotOcean, more
  • TIDE - Tidal River Development, more
  • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, more
  • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, more
  • Uitwatering Galgeweel, more
  • Validatie sediment en fysische parameters, more
  • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, more
  • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
  • Volumes en waterstanden Burchtse Weel, more
  • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
  • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more

Publications (394)  Top | Institutes | Publications | Projects 
A1 Publications (7) [show]
Books (19) [show]
Book chapters (57) [show]
Abstracts (18) [show]
Reports (279) [show]
Other publications (14) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.