Open WL Archief

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde
Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Data analysis
  Dumping
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Getij
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Baggeren en storten
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Bovenafvoer
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Cohesief sediment
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Sediment concentration
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De variatie in sedimenttransport in het Schelde-estuarium op verschillende tijdschalen wordt binnen de Agenda voor de Toekomst onderzocht door het Waterbouwkundig Laboratorium. Binnen voorliggend rapport wordt, naar analogie van een eerdere studie door IMDC, een multivariate analyse uitgevoerd waarbij 3 verklarende parameters beschouwd werden: (1) de wekelijkse storthoeveelheid, (2) de verblijftijd en (3) de getijfactor. Deze parameters bleken uit de eerdere studie de belangrijkste bijdrage te leveren.
  In eerste instantie werd de variatie in de tijd van de lineaire coëfficiënten onderzocht. Hiervoor werden de coëfficiënten bepaald gebruik makend van de data over een periode van 3 jaar. Op basis van deze coëfficiënten werd nagegaan of er in de periode 1999-2018 een trendbreuk aanwezig is. Tevens werd de invloed van de origine (meetcampagne) van de sedimentconcentratie-data bestudeerd. Uiteindelijk werd een multivariate model opgemaakt dat laat toe de bijdrage van de verschillende verklarende factoren in te schatten. Met behulp van deze coëfficiënten kan dan ook de invloed van één of meer factoren bestudeerd worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid