Open FHR Archive

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Smolders, Sven
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Climate change; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Morphology; Sediment
 

Institutes (4)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
 • Function: PhD student
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-65 22 63
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:

Projects (26)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Life - SPARC, more
 • Advies panoramaheuvel HPP, more
 • AvdT - Golven in het estuarium, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, more
 • Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, more
 • Controle vernieuwde dijkhoogtes Maas voor T1000, more
 • CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, more
 • Culverts in TELEMAC - code validation, more
 • Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep, more
 • iFlow-Inwerking en ontwikkeling, more
 • Immerse - Ontwerp vloedschaar thv de ontpoldering in Heusden, more
 • INEOS Oxide toegankelijkheid steiger, more
 • Karteren overstromingsbeelden Demer, more
 • Onderhoud van de 2D en 3D Hydraulische modellen, more
 • Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in Mike1D, more
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
 • Simulaties getij HPP, more
 • Stroomatlas Zeeschelde, more
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, more
 • Uitwatering Galgeweel, more
 • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Volumes en waterstanden Burchtse Weel, more

Publications (78)  Top | Institutes | Publications | Projects 
A1 Publications (6) [show]
Books (6) [show]
Book chapters (14) [show]
Thesis [show]
Abstracts (8) [show]
Reports (41) [show]
Other publications (2) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.